Vaccineren redt talrijke mensenlevens

Vele studies werden reeds aan deze kwestie gewijd en het werd al herhaaldelijk aangetoond dat vaccineren elk jaar talrijke mensenlevens redt. De voordelen die een kind heeft bij een volledige vaccinatie zijn vele malen groter dan de risico’s die eraan verbonden zijn.

De laatste decennia is de pediatrische vaccinatiegraad in verscheidene lidstaten van de EU onder de aanbevolen drempel gedaald. De collectieve immuniteit wordt hierdoor in het gedrang gebracht en bijgevolg kunnen gecontroleerde ziekten terug de kop op steken. In 2011 werden meer dan 30.000 gevallen van mazelen in West-Europa gemeld : één van de grootste epidemieën op de wereld. Dit zijn onrustwekkende cijfers wetende dat in onze regio 1 tot 3 patiënten op 1000 aan deze infectie overlijdt.

Hoe is de situatie bij ons in België ?

Ui een recente studie gevoerd in Vlaanderen blijkt dat sommige Nederlandstalige families wantrouwig staan tegenover vaccineren. Een op de vijf jonge moeders is ervan overtuigd dat haar kind zich niet moet laten vaccineren tegen “ziektes die niet meer voorkomen”. Uit diezelfde studie blijkt dat 39% van de ouders bezorgd is over de ernstige bijwerkingen van vaccins. 32% denkt dat recente vaccins gevaarlijker zijn dan vaccins die al langer gebruikt worden.

Waarom twijfelen sommige ouders om hun kind te laten vaccineren ?

De algemene vaccinatiegraad in België blijft heel hoog, van 87,2% (rotavirus) tot  95,6% (mazelen-bof-rubella) in Wallonië-Brussel (2014). Echter, wanneer de kinderen gevaccineerd moeten worden stellen sommige ouders zich vragen. Ze vragen zich af of we niet teveel vaccineren tegenover vroeger, of vaccins het immuunsysteem van hun kinderen overbelast en of het kind niet te jong is om gevaccineerd te worden. Het nut en de effectiviteit van vaccins wordt in vraag gesteld. Anderen zijn dan weer bezorgd over de bestanddelen, de  bijwerkingen of de veiligheid ervan.

Welke oplossingen kunnen wij bieden ?

Ondanks de vele studies gevoerd omtrent het onderwerp is het niet altijd makkelijk om, uit de stroom van informatie, een adequaat en betrouwbaar antwoord te destilleren. Zo wordt aluminium bijvoorbeeld in zeer kleine hoeveelheden in vaccins gebruikt om de immuunrespons te stimuleren zodat vaccins efficiënter worden. De aanwezigheid van aluminium in vaccins werd in het verleden meermaals bekritiseerd door tegenstanders van vaccinatie maar geen enkel wetenschappelijk bewijs van mogelijke toxiciteit werd ooit aangeleverd. Experten brachten daarentegen verschillende elementen aan om alles in perspectief te plaatsen: “gedurende de eerste 6 levensmaanden krijgt een kind 4 milligram aluminium in zijn systeem als hij alle aanbevolen vaccins krijgt toegediend. Gedurende dezelfde periode krijgt hij 10 milligram aluminium binnen via borstvoeding, 40 indien hij gevoed wordt met flessenmelk en 120 wanneer het soyamelk betreft.”

We zijn in dit artikel niet in de mogelijkheid om alle twijfels die ouders hebben omtrent het onderwerp op te sommen. We willen echter wel benadrukken dat de kwaliteit van vaccins permanent gecontroleerd wordt, dat vaccins uw kind tegen een aantal potentieel ernstige en dodelijke ziektes beschermd en dat zijn immuunsysteem perfect bestand is tegen het vaccinaal schema in België. Als u vragen heeft omtrent vaccinatie, kunnen wij u enkel aanraden om er met uw arts of behandeld kinderarts over te spreken.

Artikel door Isabel Castroviejo, laatstejaarsstudente Geneeskunde aan de ULB en Professor Pierre Smeesters.

Bronnen :

  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Let’s talk about protection. Stockholm: ECDC; 2016.
  2. Robert, B. Swennen. Enquête de couverture vaccinale des enfants de 18 à 24 mois en Fédération Wallonie-Bruxelles (Bruxelles exceptée), 2015. PROVAC-ULB, Ecole de Santé Publique.
  3. Artikel « Een op de vijf Vlaamse moeders twijfelt aan vaccinatie », 9/02/17 De Morgen