Pijn bij kinderen tijdens de zorg voorkomen: een elementair recht van de patiënt

Pijnbehandeling is een belangrijke sleutel om de jonge patiënt beter te begrijpen en te respecteren. Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) en vzw ABELDI ontwikkelden een nieuw hulpmiddel voor kinderen en hun ouders om pijn beter te managen. Het platform www.jeutesoigne.be stelt afleiding voor als middel om pijn te voorkomen en biedt ouders, patiënten en zorgverleners informatie en spelletjes om pijnbestrijding te verbeteren.

Pijn laat sporen na

Pijn die wordt geassocieerd met ziekte of zorg heeft geen educatieve waarde, ondermijnt alle betrokkenen en kan alleen maar bijdragen aan een zorgfobie. Want kinderen die pijn lijden, dat laat sporen na. “Kwalitatieve pediatrische zorg draait om pijnpreventie.”, legt  Josette Fontaine, verpleegkundige gespecialiseerd in pijnbestrijding  in het  UKZKF. Om pijn te voorkomen bestaan er medicinale oplossingen maar ook oplossingen die niet medicinaal zijn, zoals afleiding, kunnen soelaas bieden. “Als we andere sensorische systemen dan degene die het pijngeheugen triggeren, verzadigen dan zal het kind beschermd zijn.”Ouders kunnen hun kinderen dus beschermen door hun zintuigen zoveel mogelijk te prikkelen. Alle middelen zijn goed: spelletjes, een knuffel, een verhaaltje, iets lekker om te eten… “Eenvoudige dingen die ouders en zorgpersoneel kunnen doen om tegengewicht te bieden bij mogelijke pijn door een parallelle positieve prikkel te creëren.”, vult Jérôme Laurent-Michel, verpleegkundige gespecialiseerd in pijnmanagement en betrokken bij de oprichting van de site.

Angst en pijn vermeden

Een informatief platform zoals www.jeutesoigne.be is dus noodzakelijk in het pediatrisch landschap. Het onderstreept hoe belangrijk het is om te luisteren naar jonge patiënten en hun ouders zodat angst en pijn vermeden kunnen worden en het elementair recht om niet te lijden gegarandeerd is. Het platform geeft bovendien de kennis en het werk door van de verschillende actoren en specialisten in pijnbehandeling en promoot acties van verschillende diensten zoals die van vzw ABELDI.

Over ABELDI
De vzw heeft tot doel de therapeutische, klinische, psychologische en morele hulp aan kinderen en adolescenten in pijnsituaties met alle mogelijke middelen te stimuleren en te bevorderen.
De vereniging stelt zich tot doel alles in het werk te stellen om op een directe of indirecte manier de strijd aan te binden met pijn bij pasgeborenen, zuigelingen, kinderen en adolescenten, ongeacht of het om acute dan wel om chronische pijn gaat en waar die pijn vandaan komt: ziekte, ongeval,…