Lagere dosissen X-stralen in het Kinderziekenhuis – Huderf 30 ans | Ukzkf 30 jaar

De EOS technologie zorgt namelijk voor een meer precieze en minder riskante follow-up van de verdere ontwikkeling van pediatrische aandoeningen.

Het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola meldt de aanschaf van een nieuw toestel voor medische beeldvorming, de EOS, waarbij de technologie ons in staat stelt om kinderen 8 tot 10 keer minder bloot te stellen aan X-stralen dan bij traditionele radiologie. Dankzij de 2D- en 3D-beeldvorming winnen wij bovendien aan precisie en sparen wij het gebruik van een extra scanner. Een enorme hightech stap voorwaarts, niet alleen voor het kind dat regelmatig naar de radiologische follow-up moet, maar ook voor de chirurg die nu met nóg meer precisie kan werken. De EOS technologie berust op het opsporen van high energy deeltjes, een techniek die intussen al bekroond werd met de Nobelprijs voor fysica.  

Eén examen om het hele skelet te onderzoeken

In één enkele beweging van 20 seconden krijg je met EOS dezelfde informatie over heel het skelet als met de traditionele radiografie en met een scanner. Het 2D of 3D modelleren is mogelijk op basis van deze beelden, vermijdend dat het kind een supplementaire scanner moet ondergaan. Een significant verschil als je bedenkt dat het kind blijft staan ​​gedurende 20 en het niet hoeft te worden verdoofd. Deze technologische doorbraak verbetert het beheer ervan, sinds het kind zich enkel aan één examen moet onderwerpen.

Tien keer minder X-stralen, een uitgelezen methode bij kinderen

Maar in termen van voordelen voor patiënten is de vermindering van de blootstelling aan X-stralen een argument voor de keuze. Betreffende de belasting van ioniserende straling, maakt de EOS technologie het mogelijk de dosis X-stralen 8 tot 10 keer te verminderen voor de tweedimensionale radiologie en 800 tot 1000 keer bij de driedimensionale radiologie.

“Het belang van deze vermindering van de last van ioniserende stralen kan niet genoeg worden onderstreept voor onze pediatrische populatie, die toch een heel stuk kwetsbaarder is” benadrukt Professor Simoni, hoofd van de dienst radiologie in het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. “Met EOS beschikt het kinderziekenhuis over een technologie waarbij haast geen stralingen (meer) vrij komen voor de follow-up van de ontwikkeling van pediatrische aandoeningen, meer in het bijzonder voor deze waarbij het kind frequent moet worden onderzocht.”

Precisie voor chirurgische ingrepen

Gebaseerd op het principe van de ‘modellering’, maakt het systeem het mogelijk 3D-beelden te maken. Op die manier kan de orthopedisch chirurg zijn interventies op de ledematen met een enorme precisie en in de drie ruimtevlakken plannen en evalueren. Deze 3D-analyse betekent dan ook een opvallende stap voorwaarts op het vlak van de kwaliteit bij de behandeling van de kinderen. De beelden in kwestie worden opgeslagen in de computer zodat je niet telkens opnieuw foto’s hoeft te maken en je altijd weer kunt teruggrijpen naar de bestaande radiologische informatie. Dankzij de EOS Microdose tool kun je dan ook beelden maken van de chronologische follow-up, met een minimale blootstelling aan X-stralen en met behoud van de eerst opgeslagen info als referentiepunt.

Technologie ten dienste van de pediatrische research

Het UKZKF gebruikt deze EOS technologie niet enkel in de dagdagelijkse klinische praktijk, maar ook voor zijn klinische en transnationale research. Deze state of the art technologie kadert perfect in de strategische doelstellingen van het kinderziekenhuis, dat in dit verband volop in de accreditatiefase zit.

Om de werking van de EOS beter te visualiseren, hebben we een video gemaakt onder de begeleiding van professionals.