Tag Archief van: chirurgie

Een koninklijk bezoek aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Hare Majesteit de Koningin bracht vandaag een bezoek aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola om langs te gaan bij enkele afdelingen van het ziekenhuis en kennis te maken met het personeel, de patiënten en hun familie. Ook Sinterklaas kwam de kinderen met een bezoekje verrassen.

Uitwisselingen en discussies

Het bezoek van de koningin startte met een rondetafelgesprek waarbij verschillende onderwerpen werden aangesneden, waaronder de vooruitstrevende ondersteuning van de verschillende disciplines, maatschappelijke hervormingen die het zorgaanbod beïnvloeden, en mogelijke preventiemaatregelen. Daarbij werden de karakteristieke multidisciplinariteit van het Kinderziekenhuis, het voortdurend streven naar onderzoek en ontwikkeling, en de belangrijke rol van de Hubert Dubois school belicht. De uitdaging van de steeds evoluerende beroepsinhoud en de noodzaak om het toonaangevende model van het kinderziekenhuis, vooralsnog het enige in België, te blijven verdedigen, werden eveneens besproken. De koningin had bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen in de geneesmiddelenleer bij specifieke medicijnen voor kinderen, de kinderpsychiatrische projecten die kwetsbare moeders ondersteunen en de concrete oplossingen het groeiende probleem van schoolfobie.

Face to face contact

Vervolgens begaf de koningin zich naar de dialyseafdeling waar momenteel 10 patiënten zijn opgenomen met acuut of chronisch nierfalen. De kinderen en jongeren vertelden koningin Mathilde over hun ziekte en dagelijkse behandeling. Het verzorgend personeel kreeg daarbij de kans toelichting te geven bij de werking van hun dienst. De dialyseafdeling van het Kinderziekenhuis vormt één van de twee erkende centra voor pediatrische hemodialyse in België. Gemiddeld worden 1.200 hemodialysesessies per jaar uitgevoerd, waarbij een patiënt per week ongeveer drie sessies van telkens vier uur doorloopt.
Het is een speciale dag vandaag. We kregen bezoek van Sinterklaas én van de koningin. Het is goed om even uit onze ziekenhuisroutine te zijn”, zegt de mama van Emir, een dialysepatiënt.

Daarna ging het bezoek verder naar de afdeling intensieve zorgen, waar een gespecialiseerd team elk jaar honderden kinderen opvangt die nood hebben aan zeer intensieve verzorging en geavanceerde apparatuur. De intensive care unit droeg bij tot de introductie van ECMO in België, een extracorporale circulatietechniek om falende organen te vervangen. Deze techniek werd begin jaren negentig overgenomen uit de Verenigde Staten. De koningin kon waarnemen hoe ouders zeer goed ondersteund en geïnformeerd worden over de werking van deze techniek. Door hen voldoende te informeren, voelen families zich meer betrokken en minder machteloos in een wereld van zeer geavanceerde technische ingrepen.

In het gloednieuwe operatiekwartier van 2.000m², dat in september werd ingehuldigd, ontdekte de koningin het grote belang van de chirurgische robot voor kinderchirurgie. Deze robot biedt een 3D-visie aan de chirurg en zorgt ervoor dat chirurgische handelingen preciezer worden uitgevoerd.

Dankzij de robot kan het operatieteam meer instrumenten gebruiken en verlopen operaties minder invasief. Daarnaast biedt de robot ook een grote meerwaarde voor het opleidingsprogramma. Zo kunnen beginnende chirurgen eenzelfde handeling herhalen tot wanneer ze deze perfect onder de knie hebben. Ook verpleegkundigen die de chirurg of anesthesist bijstaan, worden specifiek opgeleid voor deze nieuwe operatietechnieken. Een simulatiecentrum vormt een van de lopende projecten van het ziekenhuis.

Een onvergetelijke afsluiting

Tenslotte bracht de koningin een bezoek aan de Robert Dubois school, waar momenteel 50 kinderen, gaande van kleuters tot tieners, schoollopen. Hier krijgen kinderen en jongeren die noodgedwongen in het ziekenhuis moeten verblijven, toch de kans om onderwijs te genieten.

De kinderen waren verrukt door de komst van Sinterklaas en samen met de koningin verwelkomden zij de goedheiligman al zingend.
Na een bezoek van anderhalf uur bedankte Hare Majesteit de Koningin de stafdelegatie, met afgevaardigden van alle diensten, die bij de uitgang op haar wachtte.

 

Vind ons nieuws op onze pagina FacebookTwitterLinkedIn et Instagram

www.huderf.be

Het belang van de zorg in een pediatrisch operatiekwartier

Het operatiekwartier van een ziekenhuis is zoals een “black-box”. De beperkte toegang, om de veiligheid van de patiënt te waarborgen, creëert een afstand die voor heel wat misvattingen kan zorgen. Immersie in het hart van het operatiekwartier van het Kinderziekenhuis.

PORTRET | Het belang van de zorg in een pediatrisch operatiekwartier: perspectief van een verpleegkundige

Operatiekwartier | Credits HUDERF Olipirard

De specifieke anatomie van het kind, de pediatrische pathologieën, enz… vormen soms obstakels voor bepaalde interventies, en geven dan weer voordelen bij andere behandelingen. De pediatrische versie van de operatiekunst vereist de vertegenwoordiging van vele operatieve disciplines; met technieken, uitrusting en teams die volledig gewijd zijn aan kindergeneeskunde. We herhalen het vaak, hier in het Kinderziekenhuis, op de scholen waar we lesgeven, tijdens de training die we aanbieden: een kind is geen miniatuur volwassene, zeker niet in het geval van een heelkundige ingreep. Een grondige kennis van de anatomie en fysiopathologie van het kind in alle stadia van zijn evolutie is zeer belangrijk voor het begrijpen van de chirurgische technieken. Het is ook van essentiëel belang voor elke verpleegkundige in een operatiezaal, voor wie het vermogen om te anticiperen op de chirurgische procedure en de anesthesietechniek gebaseerd is op inzicht in alle beïnvloedbare factoren.

Een teamwerk dus, waarbij de jonge patiënt altijd centraal staat temidden van een sterk trio: een chirurg, een anesthesist en een verpleegkundige. Iedereen oefent een cruciale rol uit in het belang van de patiënt, vooral bij de operationele veiligheid die wordt verbeterd door de beveiligingschecklist en het professionalisme van alle teamleden. Ze zijn er zich allemaal van bewust: deze korte momenten van uitwisseling zijn heel belangrijk. We doen dan ook ons best om een ​​klimaat van vertrouwen op te bouwen en de patiënt en zijn gezin zo goed mogelijk te omringen. In deze zeer technische omgeving mogen de basisbehoeften van de jonge patiënt en zijn gezin niet worden vergeten. De pediatrische patiënt die naar de operatiezaal wordt overgebracht, is en blijft een individu, met een gezin waar ouders, broers en zussen soms angstig zijn vanwege de pathologie of de behandeling. Goede zorg omvat ook de emotionele veiligheid van de patiënt. Een ouder vergezelt zijn kind gedurende de pre- en postoperatieve periode in de herstelkamer. Van zodra het kind vertrekt naar het operatiekamer, begeleidt het personeel mama of papa naar buiten en zij halen hen terug op als de operatie voorbij is.

U heeft het begrepen, de rol van de verpleegkundige in deze omgeving is niet enkel beperkt tot de operatiekamer, waar de taken al heel divers zijn: zorgen voor het vervoer en de instrumenten, hulp bij de anesthesie en tijdens de ingreep… Dit werk vereist constante aandacht en nieuwsgierigheid. In het kader van een ziekenhuisopname of een One-Day ingreep, moeten de verpleegkundigen heel goed kunnen omgaan met de kinderen en moeten zij instaan voor het onthaal van de familie. Het multimodaal beheer van pijn is ook specifiek in de kindergeneeskunde. Elk kind moet individueel worden opgevangen en vooral in deze hightech-omgeving moet een goede zorg altijd centraal staan.


VIRTUAL TOUR | Neem een kijkje in het nieuwe operatiekwartier : een juweel van pediatrische technologie

In juli 2019 werd een nieuw operatiekwartier geopend in het Kinderziekenhuis: deze nagelnieuwe ruimte voor pediatrische chirurgie is maar liefst 2000 m2 groot en combineert ultramoderne technologieën naadloos met het comfort van de patiënten, hun gezinnen en de teams, met zeven operatiekamers (met een hybride operatiekamer en een chirurgische robot onder meer).

VIRTUAL TOUR in het operatiekwartier

De operatieblokken zijn geschikt voor alle chirurgische specialismen van het Kinderziekenhuis. Zo is er een hybride zaal die niet alleen dienstdoet als traditionele operatiekamer, maar ook uitgerust is met een hoogwaardig radiologiesysteem. Daardoor kunnen chirurgen met verschillende specialismen nauw met elkaar samenwerken bij complexe interventies, zoals een operatie aan de milt, de behandeling van sikkelcelziekte tijdens een viscerale ingreep of de behandeling van pulmonalisatresie tijdens een hartoperatie. Indien nodig kunnen in deze ruimte tijdens de operatie ook nieuwe foto’s worden genomen. De nieuwe ‘hybride’ technieken voor pediatrische hartchirurgie zijn veelbelovend, want vooral voor patiënten die met een hartafwijking geboren werden blijft chirurgie de ‘golden standard’.

Het nieuwe operatiekwartier van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola werkt volledig digitaal. Dat wil zeggen dat in elke zaal drie ultra-HD-schermen (4K) hangen, waarop de chirurgische ingrepen nauwkeurig weergegeven worden. Zo kunnen de anesthesisten en verpleegkundigen het verloop van de operaties op de voet volgen en sneller anticiperen. Naast het visuele comfort dat deze nieuwe tools garanderen kan de chirurg ook eenvoudig informatie over zijn zorgverlening delen of raadplegen en zo het dossier van de patiënt meteen updaten. Dankzij het videoconferentiesysteem kan alle informatie bovendien veilig worden gedeeld met de vergaderzaal naast het operatiekwartier, of met artsen aan de andere kant van de wereld. Ideaal voor een betere samenwerking en scholing.

Menselijke zorgverlening en ontspanning voor de patiënt, dat zijn de kernwaarden van het Kinderziekenhuis. In het nieuwe gebouw komen ze tot uiting in de kleurrijke, gastvrije ruimtes met veel lichtinval, waarin glazen wanden zowel de nodige intimiteit als controle waarborgen. Op de muren houden twee superhelden de patiënten gezelschap. De ‘One Day’-afdeling beschikt over een verpleegbalie met daarrond vijftien kamers, waarin de patiënten op hun ingreep voorbereid worden en nadien kunnen bijkomen. Van zodra ze kunnen, worden patiënten die in het hoofdgebouw verblijven met een elektrische wagen naar het operatiekwartier gebracht. De grote ontwaakkamer van het operatiekwartier biedt plaats aan tien patiënten. Daarnaast werden er specifieke kamers voorzien voor patiënten die vanwege hun gezondheid in afzondering geplaatst moeten worden. Net zoals in het oude operatiekwartier mogen ouders hun kind bijstaan tot hij/zij onder narcose is en zien zij elkaar terug in de ontwaakkamer. In de operatiekamers kan het team zelf de hoeveelheid natuurlijke lichtinval regelen, afhankelijk van de ingreep die er uitgevoerd wordt.

IN BEELD | Reportage in het nieuwe operatiekwartier 

Operatie zaal One Day – Credits : olipirard – HUDERF


FOCUS |De checklist

In de operatiekamer heeft iedereen een welomschreven rol voor en na de operatie om zo de veiligheid van de patiënt te garanderen. De veiligheidscontrolelijst – de ‘checklist’ – wordt gebruikt om de voorbereiding en de follow-up van de patiënt in drie fases te regelen. In de ontwaakzaal in aanwezigheid van de ouder, in de operatiekamer vóór de operatie (ook wel time-out genoemd) en ten slotte, aan het eind van de operatie, voordat het kind wakker wordt. Op deze drie belangrijke momenten stoppen de chirurg, de anesthesist en de verpleegkundige en nemen zij de tijd om samen de veiligheidscriteria te controleren.

VOOR DE KINDEREN | Mona wordt geopereerd

Deze video geeft het parcours van Mona, die in het ziekenhuis is opgenomen voor een operatie. De scènes zijn geschreven en geproduceerd in samenwerking met de opvoeders en de patiënten, ze worden eveneens verteld door een kind en geïllustreerd met Playmobils in levensechte situaties. Het doel? Kinderen leggen zelf hun parcours in het ziekenhuis uit terwijl ze eveneens aandacht vestigen op situaties waarin ze worden gevraagd zich te identificeren, hun armbandje om te doen en te houden… Veilige zorg houdt immers in dat de identiteit van de patiënt in verschillende stadia wordt gecontroleerd, in de operatiezaal maar ook tijdens het hele traject van het kind, van de ingang tot de uitgang van het ziekenhuis… Tijdens het hele traject is er actieve medewerking van de patiënten en hun ouders nodig die we al vaak vragen om hun naam te spellen of zingen!

Nederlandse versie komt eraan! 

GETUIGENIS | « Au cœur de l’Hôpital des Enfants » : reportage in het hart van het Kinderziekenhuis

Credits RTL Olipirard

Twee jaar lang hebben we een televisieploeg over de vloer gehad voor een ietwat apart kijkje in het hart van de pediatrische chirurgie. Het resultaat van deze reportage is te zien in de documentaire ‘Au cœur de l’Hôpital des Enfants’, die gedurende 4 weken werd uitgezonden op RTL in februari 2019.

Dr. Diane Franck, plastisch chirurg, Dr. Hélène Demanet, hartchirurg pediatrie en Dr. Stéphane Luyckx, uroloog en pediatrische chirurg zijn de drie gezichten van deze documentaire. Aan de hand van het verhaal van elke patiënt lichten ze de verschillende facetten van het beroep van kinderchirurg toe. Zo krijg je als toeschouwer de kans om de technische kanten van hun vak te leren kennen, naast de complexiteit van alle behandelingen, maar ook het warme, menselijke aspect in hun dagelijkse omgang met patiënt en familie.

Tijdens de vier afleveringen kan het grote publiek kennismaken met enkele leden van de multidisciplinaire teams van het Kinderziekenhuis rond een aantal thema’s zoals pijnbestrijding, het belang van de vertrouwensrelatie tussen patiënt, zorgverstrekker en ouder, het sensibiliseren omtrent orgaandonatie en het aanleren van de juiste reflexen en handelingen bij huiselijk ongevallen.

Zoals u op de beelden zult zien, is ons gebouw sinds de eerste uitzending van deze serie sterk veranderd! Het operatiekwartier en de spoeddienst waren in het midden van werken  op het moment van de opnames. Het professionalisme en de filosofie van menselijke zorg, waarbij de patiënt en zijn familie centraal staan, zijn wel geen spat verouderd!

Bekijk hier Au Cœur de l’Hôpital des Enfants (4 afleveringen)

 

Ook beschikbaar op deze blog

Robot chirurgical – HUDERF – Copyright Coralie Cardon

Van mini-invasieve chirurgie tot robotica of de kleine geschiedenis van een revolutie

Koningin Mathilde op bezoek in het Kinderziekenhuis – Crédits : HUDERF | olipirard

Een koninklijk bezoek aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola