Tag Archief van: autisme

InTijdenVanCorona#6: Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis

In deze periode van lockdown als gevolg van Covid-19 zijn hier enkele tips en nuttige informatie voor gezinnen die getroffen zijn door autisme.

1. « Structureer ruimte en tijd ».

Door de lockdown zagen de meeste kinderen hun dagelijkse referentiepunten door elkaar geschud worden. Door het verlies van referentiepunten en routines kan een kind met ASS destabiliseren. Het kan leiden tot angst, verhoogd stereotiep gedrag en zelfs de ontwikkeling van probleemgedrag. Het is daarom belangrijk om een minimum aan referentiepunten te behouden en na te denken over een dagschema. Visuele schema’s helpen de tijd te structureren: aarzel niet om ze op een belangrijke plaats in het huis te hangen waar uw kind naar kan verwijzen. Het kan ook nuttig zijn om de leefruimte te structureren, vooral met een duidelijk herkenbare plek om te ontspannen, en een andere die gewijd is aan meer gestructureerde activiteiten (bijv. omkaderde spelletjes), of zelfs leren. Wissel individuele bezigheden af met bezigheden die een gedeelde aandacht van uw kind vragen.

2. « Houd contact met de verzorgers van je kind. »

Probeer zoveel mogelijk contact te houden met externe verzorgers: opvoeders, leerkrachten, therapeuten … (bij voorkeur via video). Het behoud van deze link zal helpen om uw kind gerust te stellen en, in sommige gevallen, om het leren en de fysiotherapie die werden aangeboden vóór de coronavirus pandemie voort te zetten.

3. « Ga door met de medische behandeling. »

Als uw kind een medische behandeling ondergaat, is het essentieel om deze voort te zetten in overleg met uw huisarts of de specialist die u meestal ziet. Het abrupt stoppen van de medicatie kan leiden tot aanzienlijke bijwerkingen en/of een toename van het aanvankelijke probleem, vooral in het geval van behandelingen die worden voorgeschreven voor aan autisme gerelateerde aandoeningen (bijv. slaapstoornissen, agitatie). Zorg ervoor dat u voorschriften in reserve hebt en anticipeer op de verlenging ervan. Bel ons als het nodig is.

4. « Aarzel niet om een attest van uitzondering voor verplaatsingen te vragen. »

De federale overheid heeft uitzonderingen gemaakt voor verplaatsingen, fysieke activiteiten en wandelingen voor mensen met speciale behoeften of een handicap. Als uw kind vaker de openlucht moet opzoeken, langs bekende plaatsen moet lopen of een korte rit moet maken, is dit toegestaan. Aarzel niet om ons een medische verklaring te vragen om dergelijke uitstapjes te rechtvaardigen; u zult deze nodig hebben. Meer informatie op info-coronavirus website.

5. « Wees je bewust van de verborgen gevaren in je huis. »

Thuisblijven betekent een verhoogd risico op huiselijke gevaren, vooral als uw kind geen gevoel van gevaar heeft. Het kan zijn dat hij of zij het verschil niet kan zien tussen wat eetbaar is en wat niet, of dat hij of zij zintuiglijke eigenaardigheden heeft zoals het niet voelen van pijn of warmte. Wees extra voorzichtig. Maak het huis veilig door gevaarlijke voorwerpen en producten buiten bereik te plaatsen, controleer de stabiliteit van het meubilair, beveilig deuren en ramen… Een verhoogde waakzaamheid is essentieel om ongelukken in huis te voorkomen.

Het hele team van het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden, om de sociale opvolging van uw dossier te verzekeren of om u te adviseren over de uitvoering van de bovenstaande aanbevelingen. Indien nodig kunnen raadplegingen per telefoon of videoconferentie worden georganiseerd.

Tot slot is onze telefonische permanentie Allo! Pédopsy van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur te bereiken op het nummer 02/477.31.80 om u te adviseren en u te helpen de moeilijkste momenten het hoofd te bieden.

Bedankt aan Dr. Sophie Carlier voor deze waardevolle tips.

Vragen over de gezondheid van uw kind? Praat erover met een dokter!

www.huderf.be

Bronnen:

  • https://deux-minutes-pour.org/
  • https://autismeenfance.blogspot.com/2015/05/activites-pour-enfants-autistes.html
  • https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_autisme_vf.pdf
  • https://www.pedopsydebre.org/post/autismeetcovid19
  • https://www.participate-autisme.be/fr
  • https://comprendrelautisme.com/
  • https://www.craif.org/quest-ce-que-lautisme-44

Behandeling van autisme : focus op het vroege stadium!

Het UKZKF beschikt over een afdeling die zich wijdt aan het behandelen van autistische kinderen of kinderen met vermoedelijk autisme: de A.P.P.I.-eenheid (Autisme – Prise en charge Précoce Individualisée; Autisme – vroegtijdige individuele behandeling). Beeld van een uniek project in de Belgische kinderpsychiatrie.

“Ik schiet tekort als ouder”, “mijn kind is niet intelligent”, zijn vaak gehoorde verzuchtingen van ouders die geconfronteerd worden met een kind dat abnormaal gedrag vertoont. Die ouders kunnen de neiging hebben om de moed te verliezen. Vaak is het zo dat ze zich net machteloos voelen als ze geconfronteerd worden met onbegrip tegenover de stoornis van hun kind.

Autistische of vermoedelijk autistische kinderen geven doorgaans sterke signalen in vergelijking met andere kinderen, en die signalen zijn zo divers als de kinderen zelf! Sommigen kunnen visuele, zintuiglijke of reukstoornissen hebben, anderen kunnen classificeren, categoriseren, gedetailleerd omschrijven, gevoelig zijn voor aanraking … De signalen zijn vaak nogal ‘vreemd’ om de ouder echt te verontrusten. En soms is het pas bij een tweede kind dat de ouder de ontwikkeling van zijn verschillende kinderen kan vergelijken.

De A.P.P.I.-eenheid (vroeger Denver-eenheid genoemd) ontvangt zeer jonge kinderen, van 15 maanden tot 3,5 jaar, met autistische stoornissen. “We stellen hen een intensieve psycho-ontwikkelingsbehandeling voor”, zegt Prof. Delvenne, afdelingshoofd Kinderpsychiatrie. “Dit is een uniek initiatief in België! Ons land biedt inderdaad geen andere mogelijkheden om autisme in een dergelijk vroeg stadium te behandelen.”

Vanwaar precies die focus op het vroege stadium? Hoe eerder een diagnose wordt gesteld, hoe makkelijker het is om een positieve invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van het kind en zijn aandoening. “De vroegtijdige aanpak zorgt voor een efficiëntere behandeling van het kind met autisme, omdat naast het voorkomen van problemen tijdens de ontwikkeling, het werk van de eenheid ook problemen binnen het gezin voorkomt. Die problemen zijn vaak te wijten aan een gebrek aan begrip van het probleem en de moeilijkheid van het stimuleren van een autistisch kind zonder de juiste hulpmiddelen“, verklaart dr. Razvana Stanciu, kinderpsychiater in de A.P.P.I.-eenheid.

Het doel van de benadering door het A.P.P.I.-team is niet om autisme ‘op te lossen’. Het ontstaan of de ontwikkeling van bepaalde gedragingen verhinderen is niet mogelijk. Maar een vroegtijdige behandeling, vanaf de eerste autistische symptomen, laat wel toe dat die gedragingen zich anders zullen ontwikkelen. Het aanvaardingsproces, zowel van de aandoening zelf als van de uitdagingen, is van cruciaal belang voor het kind en zijn ouders. Succes zit dan in kleine overwinningen: “Over het algemeen zijn we in staat om te voorkomen dat kinderen zichzelf afsluiten en kunnen we ze stimuleren om te doen wat ze van nature niet doen,” zegt dr. Stanciu.

En dit natuurlijke aspect is net belangrijk in de aanpak omdat het A.P.P.I.-team er ook is om ouders de nodige bagage mee te geven om gemakkelijker en natuurlijker met het kind te communiceren. “Tijdens ‘coaching’-sessies – op lange of korte termijn –, leren ouders om eenvoudige gebaren, blikken of elk ander hulpmiddel uit het dagelijkse leven te integreren. Die gebaren of de meer uitgesproken en intensievere blikken zijn niet noodzakelijk van buitenaf zichtbaar, maar ze vormen een antwoord op het zoeken naar gedeeld plezier. En zo worden kietelen of een glimlach een beloning voor een bepaald gedrag”, legt Maud Gilbert, verpleegster binnen de A.P.P.I.-eenheid, uit.

Afhankelijk van de primaire doelstelling, van de diagnose van het kind en van het functioneren van het gezin, stelt het team samen met de ouders gepersonaliseerde plannen op. “En de resultaten zijn positief, het lijkt erop dat sommige kinderen sneller en positiever evolueren dankzij de actieve betrokkenheid van de ouders. En kinderen zijn vindingrijk en hebben soms nogal wat verrassingen in petto voor zorgverleners en ouders”, benadrukt dr. Stanciu.

In de laatste vijftien jaar werden er meer diagnoses gesteld, en autisme is nu beter bekend bij het grote publiek, dat gemakkelijker de weg naar informatie vindt. Maar zelfs al kunnen we de invloed van de maatschappij op de ontwikkeling van autisme benadrukken, tot op vandaag is er nog geen enkele studie die een oorzakelijk verband aangetoond heeft.

Over de A.P.P.I.-eenheid