Studie: wat vinden de ouders van vaccinatie?

Een studie van algemeen belang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overal ter wereld onderzoeken experts steeds vaker hoe ouders staan tegenover vaccinatie bij hun kinderen. Maar in België en dan vooral in de Franstalige regio’s zijn zulke onderzoeken eerder schaars. In het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een kwalitatieve studie in de vorm van focus groups om de impressies, de standpunten en de behoeften van de ouders met betrekking tot vaccinatie grondiger te onderzoeken. Deze studie wordt uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij ouders van kinderen jonger dan zes jaar, uit verschillende gemeenten.

Een kinderarts en een studente geneeskunde leiden de gesprekken met vier tot acht personen in goede banen. Ze duren gemiddeld anderhalf uur. “We proberen de kennis, de twijfels en de bezorgdheden van de ouders over vaccinatie beter in kaart te brengen, maar ook hun persoonlijke ervaringen. We willen ook graag weten welke informatiebronnen ze raadplegen en vertrouwen”, legt Isabel Castroviejo Fernandez uit. Zij is laatstejaarsstudente geneeskunde aan de ULB. Tijdens deze gesprekken in de vorm van een open discussie rond specifieke thema’s uiten de ouders hun meningen en hun gevoelens. Ze fungeren zo als ‘experts’. In ons geval worden vier hoofdkwesties over vaccinatie bij kinderen aangesneden: de kennis van de ouders; hun ervaring, belangstelling en bezorgdheden; de geraadpleegde informatiebronnen; hun behoeften en tips voor verbeteringen.

Dankzij dit onderzoek kan het team achterhalen hoe de ouders staan tegenover vaccinatie en concrete denksporen aanwijzen om beter tegemoet te komen aan hun vragen. Uit de eerste gesprekken blijkt bijvoorbeeld een tekort aan concrete en genuanceerde informatie. Ook willen de ouders aan het einde van de zwangerschap graag informatiemomenten bijwonen, waar ze terecht kunnen met hun vragen over vaccinatie.

“Momenteel analyseren we de resultaten. In de loop van de maand mei worden die bekendgemaakt. Daarna willen we het spectrum van deze studie uitbreiden om volgend jaar onze collega’s van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en van België te ondervragen. Het is belangrijk om ook de meningen en de twijfels van het verzorgingspersoneel met betrekking tot vaccinatie te kennen, want zij zijn het eerste aanspreekpunt van de ouders”, concludeert professor Pierre Smeesters, diensthoofd Pediatrie.

De resultaten van het onderzoek zullen onder meer worden gebruikt voor informatiecampagnes rond vaccinatie bij kinderen.