Ouders #InTijdenVanCorona | BLOG HUDERF

Sinds enkele maanden veroorzaakt de Covid-crisis vele omwentelingen in ons leven en het vereist een dagelijkse inspanning om ons steeds weer aan te passen. Onze emoties gaan alle kanten op en het is moeilijk om ons in de toekomst te projecteren omdat de onzekerheid aanwezig is. Om onszelf te beschermen, moeten we veel regels respecteren die ons uit elkaar drijven. Paradoxaal genoeg verenigt deze periode ons ook: we worden allemaal geconfronteerd met dezelfde veranderingen in onze omgeving. De afgelopen maanden hebben ons waarschijnlijk een nieuw perspectief gegeven op onze dagelijkse taken, op ons leven in het algemeen en een aantal fundamentele aspecten daarvan. Hoe kunnen we de gevolgen van deze context overwinnen en de kans grijpen om een nieuwe manier van leven te ontwikkelen? Onze psychologen stellen de ouders enkele praktische oefeningen voor: leren om beter naar elkaar te luisteren, om dingen te delen en om de batterijen weer op te laden.

1. Tijd voor jezelf

Om dit te doen is het belangrijk om onze steunpunten, onze persoonlijke en relationele middelen te identificeren. Neem een vel papier en een potlood en stel jezelf deze paar vragen: wat doe je graag en goed in je dagelijks leven, thuis, voor jezelf en voor je kinderen? Wat zijn de toffe momenten die je deelt met je kinderen, vriend of vriendin, huisdier, of collega’s? Wat ons goed doet, is zinvol, en brengt ons terug naar het essentiële. De echte uitdaging is om een persoonlijk evenwicht te vinden en vervolgens de vragen van onze kinderen te kunnen beantwoorden;

2. Tijd delen met iemand anders

Om verder te gaan, stellen we voor dat je wat tijd neemt samen met iemand van je gezin. Bespreek de vragen die we zojuist hebben gesteld om je middelen, je kwaliteiten, je faciliteiten, je momenten van plezier, onder woorden te brengen. Laat deze bevoorrechte persoon je een spiegel overhandigen waarin je je kenmerken, sterke punten en stijl kan terugvinden.

3. Zich ontspannen, ja maar hoe ?

Deze context heeft veel gevolgen voor ons dagelijks leven. Ons levensritme is op zijn kop gezet (langzamer voor sommigen, sneller voor anderen)! We moeten soms nieuwe functies aanvaarden voor onze kinderen, zoals thuisonderwijs, de dagelijkse aanwezigheid van onze kinderen, enz. Tegelijkertijd moeten we ons aanpassen aan nieuwe professionele verplichtingen zoals telewerken en videoconferenties.

Sommige aspecten van ons dagelijks leven kunnen positief zijn en ons de mogelijkheid bieden om het ritme wat te vertragen. Andere kunnen daarentegen een extra belasting vormen. Omdat de persoonlijke, familiale en professionele eisen zich vermenigvuldigen, worden we soms overweldigd door een gevoel van duizeligheid. Als dit onevenwicht al eerder aanwezig was, dan zal het nog meer opvallen tijdens deze moeilijke momenten. Hoe kunnen we een evenwicht vinden tussen persoonlijke tijd, sociale en gezinsverantwoordelijkheden? Hoe kunnen we ons tempo aanpassen aan deze nieuwe eisen?

Er is geen mirakelrecept, maar we kunnen wel ons aanpassingsvermogen stimuleren. Bijvoorbeeld door deze emoties te aanvaarden en naar elkaar te luisteren.

Vanaf dat moment stellen we voor dat je de tijd neemt om te voelen wat er in je lichaam gebeurt, om te luisteren naar je emoties en gedachten. We nodigen je uit om een innerlijke weerkaart op te maken.

Als je overspannen bent, kan het hoge tijd zijn om je grenzen te herkennen en je prioriteiten te stellen. Dit onevenwicht kan een uitnodiging zijn om te veranderen.

Het kan tijd zijn om een nieuwe organisatie op te bouwen door uit te zoeken wat werkt en wat problematischer is. Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn hier nodig. Vergeet niet dat er veel mogelijkheden zijn!

We willen graag wat hulpmiddelen met je delen. Waaronder de activiteiten van het “dagelijkse leven” die bevorderlijk zijn voor het samenbrengen van mensen. Het idee is om iets nieuws te ontdekken in het bekende, om onze routine van daarvoor op een andere manier te herinvesteren. Dan zijn er ook nog de vrijetijdsactiviteiten – plezier om te ontdekken of te herontdekken. Gezinsactiviteiten kunnen samen worden gepland op basis van de mogelijkheden, de leeftijd en de rijpheid van uw kinderen.

Doe ook de oefening: wat zijn je dagelijkse activiteiten die je dichter bij elkaar kunnen brengen?

Kortom, wat goed voor ons is, wordt vaak met veel talent gerealiseerd!

Deze lijst is gelukkig niet volledig! Sommigen lijken misschien voor de hand liggend, maar deze crisistijd brengt ons terug naar de basis. Het is aan u om er inspiratie uit te putten om uw creativiteit te ondersteunen en te ontwikkelen.

4. Tot slot…

Neem tot slot even de tijd om na te denken over een moeilijke tijd die je hebt meegemaakt. Visualiseer de persoonlijke, relationele en anderen middelen die je hebben geholpen. Bedenk wat je vandaag anders zou doen, achteraf gezien, met betrekking tot wat je nu essentieel vindt. Het doel is om je capaciteiten tot veerkracht en creativiteit te benadrukken die je tijdens een andere moeilijke situatie hebben aangesproken. Dit herinnert ons eraan waartoe we in staat zijn in benarde situaties.

Er bestaan middelen om een burn-out van de ouders te voorkomen! Aarzel niet om beroep te doen op een professional om je op individueel niveua te helpen.

Heeft je kind problemen? Heb je ondersteuning nodig? Onze psychologen en kinderpsychiaters staan tot je dienst.

www.huderf.be

________________________________________

Ook te vinden op deze blog: veel middelen om de emoties van je kinderen te begrijpen en te begeleiden.