InTijdenVanCorona#3 : Kinderen met aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit – Blog | Huderf

Voor veel families kan de huidige situatie momenten van spanning en ontreddering veroorzaken. Deze situatie kan nóg moeilijker te beheersen zijn, wanneer een familielid een aandachtstekortstoornis meedraagt. U zal in deze fiche advies, “tips and tricks” vinden om uw kind(eren) zo goed mogelijk te helpen in het dagelijkse leven, zowel wat de dag betreft als om te anticiperen op momenten van de dag waarop de impulsiviteit of de hyperactiviteit een hoogtepunt kunnen bereiken.

1. « Als uw kind in behandeling is, zet de behandeling met medicijnen verder, tenzij bij tegenindicatie van uw dokter”

De medicatie helpt uw kind om de symptomen van zijn/haar stoornis beter te beheersen. Het is dus belangrijk de gewone behandeling verder te zetten. Als het voorschrift voor zijn/haar behandeling verlopen is, contacteer dan uw referentiearts en hernieuw het voorschrift via teleconsultatie.

2. « Organiseer de dagen van uw kind volgens een vaste routine »

De dagen van onze kinderen worden normaal door het schoolritme gestructureerd. Routines en rituelen zijn belangrijk voor kinderen en adolescenten met ADHD, en dit des te meer in een periode zoals de huidige waarin ze hun oriëntatiepunten verliezen.

Voorzie dus een tijdsindeling (geschreven, met behulp van pictogrammen, etc.) om zijn/haar dagen te structureren. Als hij/zij er de leeftijd al voor heeft, kunnen jullie deze indeling samen maken of kan u voorstellen dat hij/zij dit alleen doet. Zorg ervoor dat de planning compatibel is met wat uw kind gewoonlijk doet in de schoolperiode. Een tijdsindeling die plots gevuld is met ongewone activiteiten of met te bereiken doelstellingen riskeert het tegenovergestelde effect te hebben dan datgene wat verwacht wordt.

Het is belangrijk dagelijks vaste oriëntatiepunten te hebben zoals :

  • Een vast uur om op te staan en om te gaan slapen
  • Uren voor wel omlijnd werk en te verwerken leerstof
  • Momenten van vrije tijd
  • Het moment van de maaltijden
  • De sportieve activiteiten
  • De eventuele te realiseren taken, het wasmoment, etc.

Formaliseer de leertijden en gebruik het pedagogische materiaal dat door de school geleverd wordt. Houd in het achterhoofd dat de leercontext anders is dan deze van de school en dat u dus niet dezelfde verwachtingen moet hebben. Het belangrijkste is dat hij/zij leert of werkt, het kader mag soepeler zijn (mag rechtstaan, wiebelen, zittend/rechtopstaand/op de grond werken, mondeling werken, etc.). Aarzel niet om regelmatig aangename activiteiten te doen om de zwaarmoedige alledaagsheid van het leven “in uw kot” een beetje te doorbreken.

Vind, indien mogelijk, opdrachten of objectieven voor uw kind na het einde van de werkdag of de sportsessie. Dat zal hem/haar toestaan om zijn/haar impulsiviteit en agitatie te kanaliseren. U kan hem/haar bijvoorbeeld benoemen tot “chef-kok voor de bereiding van een taart” of hem/haar vragen zich bezig te houden met de kleine broertjes en zusjes.

Voorbeeld van tijdsindeling voor een weekdag

Uurrooster maandag Te realiseren activiteit
8u-8.30u Wakker worden ⏰ — Vrije tijd *
8.30u-9u Ontbijt ? — Wassen ? — Aankleden ?
9u-10.30u ? Thuisschool: wiskunde ?
10.30u-11u Vrije tijd ? ? ?
11u-12.30u ? Thuisschool : Nederlands ?
12.30u-13.30u Middageten?
13.30u-14.30u Vrije tijd ? ? ?
14.30u-16u ? Thuisschool : W.O. ?
16u-16.30u Vieruurtje ? — Ontspanning ??♂️
16.30u-17u Fysieke activiteit ⛹?♀️
17u-19u Vrije tijd ??
19u Avondeten ?
20u Klaarmaken om naar bed te gaan ?
20.30u Naar bed * ?

* Let, in de mate van het mogelijke, op de schermtijd die al snel oploopt in de loop van een dag. Vermijd ook best een te lang gebruik van schermen vóór het slapengaan. Geef de voorkeur aan andere activiteiten, zoals lezen bijvoorbeeld, die gunstiger zijn om in slaap te vallen.

3. «Behoud socialisatie-tijd, houd contact met uw naasten »

Het is belangrijk, evenzeer voor u als voor uw kinderen, om regelmatige contacten te onderhouden met uw naasten buitenshuis. Moedig uw kinderen, als ze er de leeftijd voor hebben, aan om dagelijks familieleden of schoolvrienden te contacteren. Geef zo veel mogelijk de voorkeur aan visuele contacten, door de huidige communicatiemiddelen te gebruiken (bvb.: Skype/ FaceTime/ WhatsApp/ Viber/ Messenger). Voor de groteren, als ze geen telefoon hebben: laat hen met mekaar praten in alle discretie. Ze zullen meer op hun gemak zijn. Voor degenen die een telefoon bezitten: maak u geen zorgen, ze zullen niet op u gewacht hebben om met hun vriend of vriendin te praten.

4. « Behoud een dagelijkse sportieve activiteit »

Uw kinderen, zeker als ze ADHD hebben met een uitgesproken hyperactiviteit, hebben het nodig om zich uit te leven. De agitatie en de impulsiviteit riskeren inderdaad nog opvallender te zijn na 16u, het is dus een activiteit die je zeker niet links mag laten liggen. Stel binnen activiteiten voor van het type yoga, relaxatie, dans of turnparcours (met behulp van meubels die niet stuk gaan, zoals boeken, stoelen, kussens, etc.). Eenmaal het parcours is afgewerkt, aarzel niet om uw kind aan te sporen om meteen na het eerste parcours alleen een andere te maken, om zijn creativiteit en zijn motivatie voor een activiteit te mobiliseren.

Zeker als u geen tuin heeft of op een appartement woont: stel een fysieke buitenactiviteit voor van minstens 30 minuten per dag (wandeling, looptocht, fietstocht maar waak er hierbij over om de nodige afstand tot de andere wandelaars te respecteren).

Verschillende internetsites kunnen u helpen i.v.m. sport voor binnenshuis:

5. « Maak u niet ongerust en stel uw kind gerust over de eventuele pedagogische achterstand die deze periode van lockdown met zich mee kan brengen »

Hun mentaal evenwicht is belangrijker dan hun schoolniveau ! Denk eraan dat alle jongeren zich in dezelfde situatie bevinden. Bij de terugkeer naar de klas, zullen hun leerkrachten zich aanpassen aan deze onuitgegeven situatie. Het belangrijkste is om te blijven leren.

Profiteer van de schooltijd/leertijd om ook andere werktypes aan te moedigen : organiseer manueel werk gedurende de dag, zoals tekenen, zoutdeeg, schilderen, muziek- eveneens zoals echte lessen op school. Het gaat hier niet om speeltijd. Het is ook het goede moment om hen te leren koken, zingen, tekenen, dansen, knutselen, etc. Aarzel niet om digitale ondersteuning en Youtube-tutorials te gebruiken om hun interesse te wekken.

6. «Organiseer een moment voor spelletjes met het gezin ’s avonds »

Dit zal éénieder toelaten om allemaal samen te zijn in een aangenaam moment en de spanningen te kalmeren, indien nodig. Het is ook een moment waarop éénieder zich serener zal kunnen uitdrukken. Probeer activiteiten te voorzien van minstens 10 minuten, zoals karate, dans, gezelschapsspelletjes, om allemaal samen te lachen en uitwisseling te bevorderen.

7. « Praat over de huidige situatie met uw kind »

Wees open tegen uw kind, praat met hem/haar over de situatie op een kalme manier die aangepast is aan zijn/haar begripsniveau. Vermijd onnodige details. Vraag wat zijn/haar bezorgdheden zijn. Praat ook over de huidige hygiënemaatregelen, over wat de barrièremaatregelen zijn en waartoe ze dienen. Uw kind heeft er nood aan te begrijpen wat het nut van deze maatregelen is. U kan bijvoorbeeld een workshop doen met glitters om te tonen waartoe het wassen van de handen dient. Beperk ook de tijd waarin uw kinderen blootgesteld zijn aan de media, aan de informatie van de televisie en van de sociale media. Heb dit gesprek regelmatig met uw kinderen. Kinderen zijn ongerust, maar drukken dit niet uit zoals volwassenen.

8. « Zorg voor uzelf als ouder »

Angst wordt overgedragen : wanneer de ouders angstig zijn, zullen de kinderen dit ook zijn. Het is belangrijk ook voor uzelf als ouder te zorgen. U moet zich informeren maar let erop dat u niet eindeloos naar de nieuwszenders luistert, die de angst kunnen doen toenemen. Beperk de media tot maximum 30 minuten per dag.

Probeer ademhalings- of relaxatiesessies te houden, met of zonder de kinderen. Wees mild ten opzichte van uzelf en de andere gezinsleden. We brengen zelden zoveel tijd allemaal samen door, gedurende een zo lange periode. Sta uzelf momenten van alleen-zijn toe, binnen in huis of door te gaan stappen. Stel vaste tijdschema’s op waarop uw kinderen zichzelf bezig houden opdat u tijd voor uzelf zou kunnen nemen.

9. « In geval van crisis »

De spanning veroorzaakt door de situatie die we meemaken kan crisissen of verzettend gedrag bij uw kinderen teweegbrengen. Aarzel niet onze praktische fiche te raadplegen om u te helpen dit type van gedrag te voorkomen, maar ook om de meer kritieke situaties te managen.

Tot slot blijft onze permanentie Hallo! Kinder- en jeugdpsychiatrie bereikbaar op het nummer 02/477.31.80 van maandag tot vrijdag van 9u tot 16.30u, om u raad te geven en u te helpen het hoofd te bieden aan de meest moeilijke momenten.

Bedankt aan Anthony Beuel, Neuropsycholoog voor deze waardevolle tips.

____

www.huderf.be

Bronnen:

www.tdah.be

www.pedopsydebre.org

www.pieceofpie.ca/the-best-indoor-activities-for-adhd-kids/

www.caddra.ca