Het ziekenhuis doet meer dan alleen behandelen ! – Blog HUDERF

De voorbije vijftien jaar is onze patiëntenadministratie compleet veranderd.

Dankzij de informatica hoeven de secretaressen niet langer te noteren wat de artsen dicteren, maar krijgen ze complexe patiëntendossiers te beheren van a tot z. Dat beheer is een extra uitdaging voor het ziekenhuis, temeer omdat die dossiers zeer persoonlijke gegevens bevatten.

Auteur : MG
Bron : Osiris News (nr 50, juli 2018 – april 2019)