Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola informeert over vaccinatie

De Europese Vaccinatieweek is een initiatief van het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie. Al sinds 2005 wordt ze elk jaar eind april georganiseerd. De Europese Vaccinatieweek heeft als doel om het grote publiek te sensibiliseren voor het belang van vaccinatie om zo de vaccindekking te verhogen. Een team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola mobiliseert zich om bij te dragen tot die doelstelling.

Naar aanleiding van de opkomst van ziekten die door vaccinatie kunnen worden vermeden en het toenemende aantal ouders dat tegen vaccinatie is gekant, komen Pierre Smeesters (diensthoofd pediatrie van het UKZKF) en zijn team uitgebreid terug op het onderwerp. Tot het einde van de week zal een reeks informatieve blogs worden gepubliceerd rond vaccinatie.

Daarin vindt u onder meer:

  • De eerste resultaten van de studie die het ziekenhuis heeft uitgevoerd en die ouders uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het woord laat om hun verwachtingen inzake vaccinatie te formuleren.
  • De genuanceerde en transparante standpunten van Professor Smeesters betreffende het artikel “Vaccinatie: tien vooroordelen die uit de wereld moeten worden geholpen.”
  • Meer informatie over de impact van de mazelen en kinkhoest, twee ziekten die opnieuw in opmars zijn in België.
  • Een antwoord op de volgende vraag: “Waarom worden baby’s nog steeds gevaccineerd tegen hepatitis B?”
  • En uitleg over het nut van vaccins tegen tetanus.

Vaccinatie heeft het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om de pokken uit te roeien. Het is belangrijk om op die weg voort te gaan en kinderen een zo compleet mogelijke immuniteit te garanderen, zodat ze maximaal kunnen genieten van het leven dat hen wacht.