Het belang van de zorg in een pediatrisch operatiekwartier

Het operatiekwartier van een ziekenhuis is zoals een “black-box”. Onze collega’s bereiden hun patiënten voor op de operatie en komen hen terug ophalen in de verkoeverkamer na de operatie. Maar wat is er ondertussen gebeurd? De beperkte toegang, om de veiligheid van de patiënt te waarborgen, creëert een afstand die voor heel wat misvattingen kan zorgen. Techniciteit, teamwerk, fysieke veiligheid, emotionele veiligheid: Lauriane Rouard, hoofdverpleegkundige in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, heeft twintig jaar in het operatiekwartier gewerkt. Zij maakt een portret en legt de specificiteit uit van het beroep van verpleegkundige in deze omgeving.

De specifieke anatomie van het kind, de pediatrische pathologieën, enz… vormen soms obstakels voor bepaalde interventies, en geven dan weer voordelen bij andere behandelingen. De pediatrische versie van de operatiekunst vereist de vertegenwoordiging van vele operatieve disciplines; met technieken, uitrusting en teams die volledig gewijd zijn aan kindergeneeskunde. We herhalen het vaak, hier in het Kinderziekenhuis, op de scholen waar we lesgeven, tijdens de training die we aanbieden: een kind is geen miniatuur volwassene, zeker niet in het geval van een heelkundige ingreep. Een grondige kennis van de anatomie en fysiopathologie van het kind in alle stadia van zijn evolutie is zeer belangrijk voor het begrijpen van de chirurgische technieken. Het is ook van essentiëel belang voor elke verpleegkundige in een operatiezaal, voor wie het vermogen om te anticiperen op de chirurgische procedure en de anesthesietechniek gebaseerd is op inzicht in alle beïnvloedbare factoren.

Een teamwerk dus, waarbij de jonge patiënt altijd centraal staat temidden van een sterk trio: een chirurg, een anesthesist en een verpleegkundige. Iedereen oefent een cruciale rol uit in het belang van de patiënt, vooral bij de operationele veiligheid die wordt verbeterd door de beveiligingschecklist en het professionalisme van alle teamleden. Ze zijn er zich allemaal van bewust: deze korte momenten van uitwisseling zijn heel belangrijk. We doen dan ook ons best om een ​​klimaat van vertrouwen op te bouwen en de patiënt en zijn gezin zo goed mogelijk te omringen. In deze zeer technische omgeving mogen de basisbehoeften van de jonge patiënt en zijn gezin niet worden vergeten. De pediatrische patiënt die naar de operatiezaal wordt overgebracht, is en blijft een individu, met een gezin waar ouders, broers en zussen soms angstig zijn vanwege de pathologie of de behandeling. Goede zorg omvat ook de emotionele veiligheid van de patiënt. Een ouder vergezelt zijn kind gedurende de pre- en postoperatieve periode in de herstelkamer en zelfs in de operatiezaal voor de inductie. Van zodra het kind slaapt, begeleidt het personeel mama of papa naar buiten en zij halen hen terug op als de operatie voorbij is.

U heeft het begrepen, de rol van de verpleegkundige in deze omgeving is niet enkel beperkt tot de operatiekamer, waar de taken al heel divers zijn: zorgen voor het vervoer en de instrumenten, hulp bij de anesthesie en tijdens de ingreep… Dit werk vereist constante aandacht en nieuwsgierigheid. In het kader van een ziekenhuisopname of een One-Day ingreep, moeten de verpleegkundigen heel goed kunnen omgaan met de kinderen en moeten zij instaan voor het onthaal van de familie. Het multimodaal beheer van pijn is ook specifiek in de kindergeneeskunde. Elk kind moet individueel worden opgevangen en vooral in deze hightech-omgeving moet een goede zorg altijd centraal staan.

Lauriane Rouard


Zomer 2019: opening van het nieuw operatiekwartier

In juli 2019 wordt een nieuw operatiekwartier geopend in het Kinderziekenhuis: een ruimte van meer dan 2.000 m² in een gloednieuw pand. Vier traditionele operatiezalen en drie ambulante operatiezalen zullen hun deuren openen in een infrastructuur, specifiek ontworpen voor het comfort van de patiënt,  het welzijn van het personeel en de toegangkelijkheid tot spitstechnologieën (hybride kamer, chirurgische robot).

Meer informatie: Blog & www.huderf.be 

Salle d’opération One Day


Vacatures: oproep voor superhelden