#InTijdenVanCorona – Studie: weerbaarheid en eenzaamheid onder 18-25 jarigen tijdens de lockdown – Huderf 30 ans | Ukzkf 30 jaar

Het team van de ULB-leerstoel ‘Transitional Psychiatry’ heeft een wetenschappelijk artikel gepubliceerd rond de gevolgen van de lockdown en sociaal isolement voor de geestelijke gezondheid van jongeren. Het team analyseerde de risico’s en beschermende factoren, zoals weerbaarheid, eenzaamheid en de sociale en familiale context op hun mentale gezondheidstoestand. Deze factoren werden beoordeeld door het onderzoek naar (meer) professionele hulp, het gebruik van psychotrope middelen en opname op een psychiatrische afdeling voor en tijdens de inperkingsmaatregelen. Maar liefst 825 jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar in België en Italië hebben tijdens de lockdown van april 2020 in het kader van de COVID-19-pandemie een online-enquête ingevuld.

Het team van de ULB-leerstoel ‘Transitional Psychiatry’ heeft een wetenschappelijk artikel gepubliceerd rond de gevolgen van de lockdown en sociaal isolement voor de geestelijke gezondheid van jongeren. Het team analyseerde de risico’s en beschermende factoren, zoals weerbaarheid, eenzaamheid en de sociale en familiale context op hun mentale gezondheidstoestand. Deze factoren werden beoordeeld door het onderzoek naar (meer) professionele hulp, het gebruik van psychotrope middelen en opname op een psychiatrische afdeling voor en tijdens de inperkingsmaatregelen. Maar liefst 825 jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar in België en Italië hebben tijdens de lockdown van april 2020 in het kader van de COVID-19-pandemie een online-enquête ingevuld.

Meer aandoeningen gemeld

De studie toonde een toename van de behoeften aan geestelijke gezondheidzorg vanaf het begin van de lockdown, bij bijna 5% van de deelnemers, zowel in België als in Italië. Deze behoeften variëren van de nood een eerste contact met een psycholoog of psychiater, tot het begin van een psychotrope behandeling of opname in een psychiatrische afdeling.

Weerbaarheid en zelfvertrouwen: de toch al kwetsbare jongeren worden nog meer getroffen.

De weerbaarheid en het vertrouwen in het eigen vermogen om met tegenslagen om te gaan, verschilt van groep tot groep: het is lager bij mensen die al gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg. Deze bevindingen kunnen in verband worden gebracht met hun psychologisch leed in verband met de lockdownperiode, of met een mogelijke geestelijke gezondheidsstoornis, die de hulpzoekende houding rechtvaardigt. Verder onderzoek naar de effecten van de pandemie op het ontstaan van geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren is nodig om deze mechanismen beter te begrijpen.

Collegiale ondersteuning als beschermende factor tegen psychisch lijden

De studie toont ook aan dat collegiale ondersteuning kan worden benadrukt als een mogelijke beschermende factor tegen psychologisch lijden tijdens inperkingsmaatregelen. In de toekomst moet verder onderzoek worden gedaan naar de dynamiek van collegiale ondersteurning in de geestelijke gezondheidszorg, met name onder jongeren.

Rekening houden met de geestelijke gezondheid van jongeren tijdens grootschalige rampen

Weerbaarheid en eenzaamheid zijn twee belangrijke gebieden die nader moeten worden onderzocht om na te gaan hoe psychologisch lijden kan worden voorkomen en hoe vroegtijdige interventieprogramma’s voor psychisch lijden bij grootschalige rampen kunnen worden gestructureerd. In het licht van het risico van nieuwe besmettingsgolven voor COVID-19 moet de geestelijke gezondheid van jongeren sterk in overweging worden genomen bij nationale en internationale beslissingen, met inbegrip van mogelijke maatregelen na een gedwongen isolement.

Online communicatie om vroegtijdige interventie te ontwikkelen

Het opsporen van psychisch leed door middel van online-enquêtes lijkt ook een geschikt instrument voor de beoordeling van jongvolwassenen die risico’s lopen, volgens hetzelfde model als deze studie. Het onderzoek wijst er ook op dat vroegtijdig ingrijpen nu mogelijk is, dankzij synchrone online communicatie. Deze generatie is bijzonder geschikt voor het gebruik van online communicatie. Dit soort steun moet sterk worden aangemoedigd om tegemoet te komen aan de behoeften op het gebied van de geestelijke gezondheid van deze specifieke bevolking tijdens het sociale isolement.

Referentie

Marchini, S, Zaurino, E, Bouziotis, J, Brondino, N, Delvenne, V, Delhaye, M. Studie naar weerbaarheid en eenzaamheid bij de jeugd (18-25 jaar oud) tijdens de COVID-19 pandemische lockdown maatregelen. J Community Psychol. 2020; 1- 13. https://doi.org/10.1002/jcop.22473

Over de leerstoel “Transitional Psychiatry in a World in Transition”.

De Universitaire Leerstoel “Transitional Psychiatry in a World in Transition” aan de ULB, gecoördineerd door Prof. Véronique Delvenne, brengt teams van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het Erasmusziekenhuis, het UVC Brugmann en de ULB Mental Health Service samen.

Het doel van de betrokken teams is drieledig:

-Het beter begrijpen van de behoeften van jongeren tijdens de periode van hun leven waarin ze het meest kwetsbaar zijn, in de late adolescentie en de vroege volwassenheid;

-Om de onderbreking in de continuïteit van de zorg en de ondersteuning door de klinische afdelingen van de kinder- en volwassenenpsychiatrie te compenseren;

-Om te innoveren in de zorg voor jonge volwassenen, aangepast aan hun levensfase en aan de huidige tijd.

Hun methode?

De leerstoel maakt het mogelijk om interdisciplinaire onderzoeksprojecten uit te voeren met als doel de resultaten te vertalen naar het vakgebied, maar ook om onderwijs en kennisdeling op te zetten overr overgangspsychiatrie, een vakgebied op het kruispunt van kinder- en volwassenenpsychiatrie. Een innovatieve aanpak, zowel inhoudelijk als formeel.

Met de steun van het Julie Rensonfonds, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting.

Persbericht