Dove kinderen opnieuw (kunnen) laten horen

Sommige revolutionaire behandelingen kunnen de levenskwaliteit van een kind enorm opkrikken. Zo ook een vroegtijdige bilaterale cochleaire implant bij kinderen met een zware gehoorhandicap. Dankzij een chip die in het binnenoor wordt ingeplant kan een kind dat doof is geboren of recentelijk doof is geworden, namelijk simpelweg (opnieuw) deel gaan uitmaken van de wereld van de ‘horenden’, alsof het als het ware geen handicap had.

“Bij kinderen die vroegtijdig behandeld en geopereerd worden – rond één jaar – zijn de resultaten optimaal. Bij baby’s speelt het gehoor een primordiale rol in het ontwikkelen en begrijpen van taal & spraak. En dit is mogelijk dankzij het vroegtijdig en systematisch opsporen van doofheid bij alle baby’s die in de materniteit worden geboren. En vaak – rond de leeftijd van 2 jaar en een half – en voor zover het kind geen andere handicap vertoont, zal het kind kunnen evolueren zoals de andere kinderen die wél kunnen horen,” getuigt Prof. Mansbach, klinisch hoofd van de afdeling NKO in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

 

Vroegtijdige bilaterale cochleaire implant wordt een van de thema’s die aan bod zullen komen tijdens de Onzième Rencontre d’ORL Pédiatrique op 24 september eerstkomend.

Die dag gaan wij namelijk dieper in op onderstaande thema’s.

Neonatologie en NKO pathologie

  • Slikstoornissen: hoe zijn ze te voorkomen? – Michèle Georges
  • Perceptief gehoorverlies: wat te vrezen en welke follow-up? – Laurent Demanez
  • Preventie van strottenhoofdletsels: VNI en LMA (larynx masker) – Caroline Haggenmacher & Christel Sanchez

Opgedane aandoeningen aan het strottenhoofd

  • Oorzaken, balans en behandeling / Clinical cases – Philippe Monnier

Neus/sinus aandoeningen: conservatieve behandeling of chirurgische ingreep?

  • Mucoviscidose en naso-sinusale polypose – Mark Jorissen
  • IgE gemedieerde allergie, rhinitis en sinusitis – Philippe Eloy
  • Obstructie van de traankanaaltjes bij kinderen – Pierre Brihaye

Baanbrekend werk op het domein van NKO-therapie bij kinderen

  • Hypersialorrhea (overmatig kwijlen): medische behandeling met botulinetoxine – Laurent Coffinet
  • Bacteriologische diagnose van OMA op de spoed? Yes, you can! – Pierre Smeesters
  • Bilaterale, cochleaire implant – Anne-Laure Mansbach

Volledig programma, nuttige informatie en inschrijvingen: http://www.orlpedia.net/