De projecten bevestigen, samenwerken om elkaar te versterken – Blog UKZKF

De beslissing van de Raad van Bestuur van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola van 6 september 2018 bekrachtigt de benoeming van eenzelfde algemeen directeur voor beide instellingen, zijnde het UKZKF en het UVC Brugmann. Deze beslissing, die wordt ingegeven door de noodzaak van een gecoördineerde visie op de Horta-campus, bevestigt het belang om het «UKZKF»-project als een autonome instelling uit te dragen.

Ze gaat tevens gepaard met een aantal prioritaire taken: een sereen en positief werkkader uitbouwen, het vestigingsplan afronden, met inbegrip van het formaliseren van het operationeel bestuur van de instelling, het vaststellen van een evenwichtige begroting, doorgaan met het accreditatieproces en het voorbereiden van de ingebruikname van het Pr Vis-gebouw, die gepland is voor 2019.

Over welke projecten gaat het?

Het UVC Brugmann en het UKZKF hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Een belangrijk hoofdstuk in die geschiedenis begon in 1986 met de opening van het UKZKF als het enige Belgische universitaire ziekenhuis dat volledig gewijd is aan kinder- en jongerengeneeskunde. Beide ziekenhuizen waren zo in staat om de vele uitdagingen van de groeiende specialisatie van de medische disciplines aan te gaan en de universitaire onderwijs- en onderzoeksactiviteiten met veel enthousiasme en brio uit te oefenen.

De projecten van het universitair algemeen ziekenhuis en het universitair kinderziekenhuis zijn vandaag nog even relevant. Deze projecten hebben hun eigen kenmerken in termen van zorgbekkens, medische zorgorganisaties, samenwerkings- en innovatiemodellen. Ze zullen actief worden ondersteund.

Samenwerken om elkaar te versterken

Tijdens de ontwikkeling van hun expertisegebieden in de afgelopen 30 jaar zijn de twee ziekenhuizen blijven samenwerken aan bepaalde activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de gemeenschappelijke diensten anesthesie en hartchirurgie, evenals de overgangsprojecten voor jonge volwassenen met chronische ziekten (bv. diabetes, sikkelcelziekte of psychische stoornissen). Het UKZKF en het UVC Brugmann delen ook een gemeenschappelijke apotheek en sterilisatiedienst.

Op technisch en administratief gebied zijn de samenwerkingen ook legio. De werkploeg is druk in de weer om de infrastructuurprojecten van beide ziekenhuizen tot een goed einde te brengen, terwijl de facturatiedienst er een erezaak maakt om zich te houden aan een strakke dubbele planning. Het IT-team heeft geleidelijk een breed scala aan applicaties en gemeenschappelijke infrastructuren ontwikkeld, terwijl het dynamische IDPB-team zich inzet voor het personeel. Vóór hun groepering binnen het UZC Brussel werkten ook de HR-dienst en juridische dienst voor beide ziekenhuizen.

De samenwerkingen zullen verder worden versterkt, met name in financiële aangelegenheden, terwijl de besluitvormingsautonomie van hetUKZKF en het UVC Brugmann wordt gewaarborgd. Ze zullen worden geëvalueerd en besproken, wij zullen daar borg voor staan, in het belang van beide ziekenhuisprojecten.

Delphine Houba

Voorzitster RvB CHU Brugmann

Julie Fiszman

Vicevoorzitser RvB UKZKF

Francis de Drée

Algemeen directeur UVC Brugmann & UKZKF