De nieuwe Spoedgevallendienst in beeld

De nieuwe Spoedgevallendienst van het Kinderziekenhuis opende eind september 2019 haar deuren. Hierbij laten we u de nieuwe lokalen ontdekken, tijdens de verhuisperiode, de inaugurele evenementen en de eerste dagen van de opening.

Crédits : @Olipirard

1800m² gewijd aan de spoeddienst

Na de uitbreiding van 800 m² naar bijna 1.800 m² heeft het spoedteam in september 2019 zijn intrek genomen in het nieuwe pand. Het werd ontworpen  om het traject van de patiënt en zijn familie bij aankomst op de spoedgevallendienst te optimaliseren. Zo worden patiënten tijdens de verpleegkundige triage, afhankelijk van de ernst van hun symptomen en verwondingen, doorverwezen naar de High, Middle of Simple Care zones.

Onthaalzaal  waar de families wachten op  een eerste evaluatie door de verpleging : de triage – Crédits : @Olipirard

De post-triage wachtzaal van de simple care is ruim en licht. Hier komen de kinderartsen hun patiënten ophalen voor onderzoek. – Crédits : @Olipirard

De onderzoekboxen van de kinderartsen – Crédits : @Olipirard

Crédits : @Olipirard

Een High Care zone voor de patiënten die dringende hulp nodig hebben

De High Care zone maakt het mogelijk om de meest dringende patiënten te behandelen in het hart van het technisch platform van de spoedgevallendienst.

De infrastructuur werd ontworpen om te kunnen worden uitgebreid.

Zo kunnen er tot 4 patiënten tegelijk gestabiliseerd worden op de spoedafdeling en, indien nodig, nog meer in de Hall KTA. Opname in de High Care-Rea zone maakt een eerste beoordeling van de letsels mogelijk evenals een stabilisatie van de patiënt met eventueel een snelle overbrenging naar het operatiekwartier of de afdeling intensieve zorgen. Eénzelfde medisch nood- en intensive careteam beheert deze zorg tot aan de overdracht van de patiënt, om zo een perfecte continuïteit van de zorg te behouden tijdens deze kritieke fase. De gespecialiseerde afdeling intensieve zorgen biedt plaats aan pasgeborenen, kinderen en jongeren. Daarnaast werd in het hart van dit gebied een “Hall KTA” ingericht. Het is een ruimte die specifiek wordt gebruikt wanneer het noodplan van het ziekenhuis geactiveerd wordt.

Een zaal gewijd aan de acute zorg van brandwondenslachtoffers.

Patiënten met brandwonden die dringende hulp nodig hebben, worden ondergebracht in een specifieke ruimte, vergelijkbaar met deze op de afdeling intensieve zorgen, met een badkamer en alle benodigde apparatuur. Om te voorkomen dat de patiënt zich moet verplaatsen, werken de reanimatie-artsen, verpleegkundigen, chirurgen en zorgkundigen op éénzelfde plaats.

De rampenzaal, op het kruispunt van de ingang van de spoeddienst, de sas voor de ziekenwagens en het high care platform – Crédits : @Olipirard

De reanimatiezaal in de high care – Crédits : @Olipirard

De 112 vertrouwt ons een patiënt toe – Crédits : @Olipirard

Een verzorgingszaal klaar voor de ontvangst van een patiënt – Crédits : @Olipirard

Heelkundige zone
Het technisch platform van de spoeddienst werd uitgebreid met twee zalen voor kleine traumaheelkunde : plaatsing van gipsverbanden, reductie van breuken, hechtingen, enz…

Tijdens de inhuldiging worden leerlingen van scholen samen met hun knuffels ontvangen in de hechtingszaal

Voorlopige hospitalisatiezone
De spoedgevallendienst beschikt over een ruimte voor de tijdelijke ziekenhuisopname van 6 personen. Het wordt gebruikt voor patiënten die een korte medische observatie nodig hebben of in afwachting van hun overbrenging naar de hospitalisatie-afdelingen.

Een voorlopige hospitalisatiekamer, hier tijdens de geleide bezoeken bij de inhuldiging

Bescherming van de patiënten

Immuungecompromitteerde kinderen (waarvan het natuurlijk afweersysteem minder resistent is tegen bacteriën en virussen) worden ondergebracht in een speciaal ingerichte isoleerkamer waardoor ze beter beschermd zijn tegen infecties. In de tijdelijke ziekenhuisopname zijn ook kamers met sas beschikbaar  voor besmettelijke patiënten. Plaatsen zoals ‘Abri’ zijn geschikt voor de kinderpsychiatrie en worden gebruikt voor gesprekken, maar ook voor medische decompensatie van patiënten die een gevaar voor zichzelf en/of anderen vormen.

Een kamer met beschermende sas

Er is ook een ontvangstruimte voor de ouders van wie het kind moet worden gereanimeerd of die in een rustige omgeving moeten worden aangesproken: de Oasis. Het is een ruimte die is ingericht zoals thuis , waardoor het gezin zich comfortabeler voelt tijdens de beproeving die het doormaakt.

Volledig geïnformatiseerde spoeddienst.

Sinds midden 2019 is het team van de spoeddienst bezig met de overgang naar volledige digitalisering. In enkele klikken kan het medisch en verpleegkundig team alle informatie over een patiënt bekijken: onderzoeken, resultaten van bloedanalyses, behandelingen, …. Het systeem maakt het ook mogelijk om een rapport te genereren dat naar de huisarts van het kind wordt gestuurd, en tegelijkertijd wordt opgenomen in het ziekenhuisdossier van het kind, samen met de medische voorschriften voor thuis.

Monitoren in het centrale bureau, waar kinderartsen de patiëntendossiers raadplegen en bijwerken – Crédits : @Olipirard

Een ontwerp waarbij ook aan de kinderen werd gedacht!

Crédits : @Olipirard

Het Kinderziekenhuis heeft bij de bouw van haar nieuwe lokalen vooral gelet op de geschiktheid voor de patiënten en hun families. Zo werden er meerdere kleuren en tekeningen van superhelden voorzien. Om het kind ten slotte zo dicht mogelijk bij zijn familie te laten verblijven, heeft elke verzorgingsruimte ook een eigen wachtkamer.

Pijnbestrijding vormt een integraal onderdeel van de zorg door middel van medicatie of afleiding; en altijd de geruststellende aanwezigheid van de ouders die begeleid worden om een plaats in de zorg in te nemen. Tijdens het hechten wordt bijvoorbeeld afleiding aangeboden via 3D-schermen.

Elektrische autootjes hebben hun weg gevonden naar de nieuwe spoeddienst. Kinderen zonder medische contra-indicaties kunnen rondrijden in deze elektrische auto’s, een zacht, humaan en leuk alternatief zodat kinderen met de glimlach aankomen in de operatiekamer, radiologie- of ziekenhuisafdeling! Studies tonen aan dat de angst van de patiënt hierdoor afneemt tijdens zijn zorgtraject in het ziekenhuis.. In de praktijk geven deze auto’s de kinderen een gevoel van zelfstandigheid en controle : in de gangen weerklinkt hun gelach!

Wie werkt op de spoedgevallendienst ?

Het team van de spoeddienst van het Kinderziekenhuis bestaat uit verpleegkundigen en artsen, gespecialiseerd in kindergeneeskunde, met een bijkomende opleiding in spoedeisende hulp, als spoedarts of als ambulancier. Dit team wordt aangevuld met receptionisten, logistieke assistenten en zorgkundigen. Een team van ambulanciers, verbonden aan de secundaire klini zorgt voor de overbrenging van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis. Het klini-team is onderverdeeld in twee teams: ’s nachts begeleiden de verpleegkundigen van de spoedafdeling de artsen van de intensieve zorgen. Overdag gaan de verpleegkundigen van de intensieve zorgen op pad.

Crédits : @Olipirard

Crédits : @Olipirard

Crédits : @Olipirard

Crédits : @Olipirard

Crédits : @Olipirard

Het medisch en verpleegkundig team geeft opleiding

Het ganse team is EPALS gecertificeerd (European Paediatric Advanced Life Support). Sommige leden zijn zelf EPALS-trainer en geven hun kennis en vaardigheden door op gebied van evaluatie en spoedeisende hulp van kinderen aan de rest van de ziekenhuisafdelingen (dit wordt in het UKZKF “15:2-training” genoemd, verwijzend naar het tempo waarin een kind gereanimeerd wordt).

Hier een reanimatie-atelier voor kinderen tijdens de inhuldiging. Iedereen kan een hart terug laten werken !


Meer inlichtingen over de pediatrische spoeddienst : www.huderf.be

Localisatie

Spoedgevallendienst UKZKF – Gebouw Professor Henri Vis

JJ Crocqlaan 7 – 1020 Brussel