InTijdenVanCorona#8 – Mijn lievelingsdag, na mijn verjaardag, is de dag dat ik weer naar school mag gaan

« Mijn lievelingsdag, na mijn verjaardag, is de dag dat ik weer naar school mag gaan ». Dit zijn de zeer symbolische woorden die een meisje van 10 jaar langs haar neus weg heeft gezegd op een avond toen haar papa haar in bed stopte … Inderdaad, de opsluiting duurt lang, erg lang, zo ook voor onze kinderen … maar wordt er ook geluisterd naar hen wanneer ze hun mening zeggen? Hoe zit het met de kinderen op het moment dat de opsluitingsmaatregelen worden versoepeld ?

Hoewel er veel gepraat wordt over de kinderen, stellen we vast dat ze vergeten worden in de discussie over het versoepelen van de opsluitingsmaatregelen. Het merendeel van hen zal niet naar school kunnen gaan voor september. En wat wordt er dan voorzien voor hen? Wat is het plan B?

We wensen hun belangen en rechten voorop te zetten.

Er is voor ons geen enkele valabele medische reden te vinden om kinderen nog langer uit de gemeenschap te sluiten.

Zij zijn niet de super-overdragers zoals verondersteld wordt bij influenza.

Op basis van de actuele beschikbare gegevens kunnen we vooropstellen dat de meerderheid van de besmette kinderen het virus hebben opgelopen nadat ze in contact geweest zijn met een volwassene die positief testte op Covid.

In het geval van een besmetting zijn de maatregelen identiek aan die maatregelen die gelden voor de rest van de maatschappij. Een ziek kind moet onmiddellijk uit de gemeenschap genomen worden. Het zal dan getest worden, en als het positief test zal het veertien dagen in quarantaine geplaatst worden met zijn familie.

Niemand wil dat zijn kind ziek wordt, iedereen wil dat zijn kind vordert in zijn studies en algemene ontwikkeling. Natuurlijk is het risico op besmetting nooit volledig uit te sluiten. Maar als we de maatschappij beschouwen als een globaal systeem dat alle individuen respecteert, hierin inbegrepen onze kinderen, dan is dat kleine risico noodzakelijk voor het welzijn van iedereen.

In Denemarken heeft de heropening van scholen niet geleid tot een heropflakkering van de gevallen meer dan 4 weken na de hervatting.

Bovendien geraken kinderen zeer weinig besmet en als ze besmet zijn met het virus zijn ze in de overgrote meerderheid van de gevallen een beetje ziek. Ernstige vormen zijn zeer zeldzaam en veel minder frequent dan in het geval van influenza of bronchiolitis. Onlangs zijn gevallen van late ontstekingscomplicaties waargenomen (Kawasaki-syndroom) in gebieden waar het virus heeft gecirculeerd, maar dit treft een zeer beperkt aantal kinderen. Kinderartsen kennen deze ziekte goed, er is een behandeling en de prognose is gunstig als de diagnose vroeg wordt gesteld.

Het is dus logisch dat de kinderen de eersten moeten zijn die niet meer opgesloten worden.

Kinderen laten terugkeren naar school en naar de gemeenschap is essentieel om secundaire effecten te voorkomen. De school biedt, naast haar educatieve en sociale rol, een omgeving die het mogelijk maakt om de tekenen van fysiek en psychisch lijden van bepaalde kinderen te detecteren. Opsluiting vergroot de ongelijkheden met een verhoogd risico op verwaarlozing, mishandeling en gebrek aan toezicht, wat kan leiden tot meer ongevallen in het huishouden. We zien ook meer slaap- en angststoornissen en ontwikkelingsachterstanden die schadelijk kunnen zijn voor het kind en zijn ontwikkeling. Het langdurig gebruik van schermen, dat nog erger is tijdens de opsluiting, heeft ook een schadelijk effect dat al goed is ingeburgerd.

Andere voordelen, zoals de gratis kantine op bepaalde scholen, zijn belangrijke elementen om in overweging te nemen voor de meest kansarme gezinnen. Kinderen de mogelijkheid ontnemen om toegang te krijgen tot een uitgebalanceerd dieet is een andere aanval op hun basisbehoeften.

Laat ons positief en pragmatisch blijven

Voor degenen die de mogelijkheid hebben om terug te keren naar de gemeenschap, staan ​​wij erop dat deze terugkeer kan worden gedaan in serene en aangename omstandigheden. Overmatig beschermende maatregelen (zoals het verwijderen van speelplekken, kinderen verbieden om met elkaar te spelen of het onvermogen om een ​​kind te troosten) zijn niet gebaseerd op evidentie en kunnen leiden tot angstopwekkende situaties voor het kind, de leerkrachten en de ouders.

Het kind moet op een normale wijze zich kunnen ontwikkelen, interageren en spelen.

We vertrouwen erop dat de leerkrachten, maar ook de kinderen, die volledig betrokken moeten kunnen worden bij dit nieuwe leven op school, creatief zijn en de juiste balans vinden tussen de noodzakelijke afstands- en hygiënemaatregelen en de harmonie van samenleven. De aanbevolen essentiële maatregelen zijn regelmatig handen wassen en het organiseren van kleinere klassen (bubbels) zonder contact te verbieden. De WHO benadrukt dat kinderen de beste ambassadeurs kunnen zijn op het gebied van hygiënemaatregelen en dat ze daartoe positief aangemoedigd moeten worden. We benadrukken ook de belangrijke rol van ouders bij het respecteren van veiligheidsinstructies, vooral op straat en bij de schoolingang.

Ten slotte willen we ouders herinneren aan het belang van de gebruikelijke medische opvolging van hun kinderen en ook de opvolging van hun vaccinaties. Het is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de pandemie van COVID-19 een opleving veroorzaakt van meningitis, kinkhoest of mazelen (veel gevaarlijker voor kinderen dan Covid) ten gevolge van een vaccinatieachterstand. Daarom moet zo spoedig mogelijk een inhaalslag worden georganiseerd om een ​​toekomstige uitbraak van epidemieën te voorkomen. Een onderbreking van de conventionele medische opvolging kan ook de diagnose van bepaalde medische problemen vertragen.

Concluderend verzoeken we de autoriteiten uitdrukkelijk om een ​​sterk signaal te geven zodat de situatie van het kind centraal gesteld wordt in het debat, zodat hun basisrechten worden gerespecteerd.

 1. Dimitri Van der Linden, pédiatre infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc
 2. Petra Schelstraete, pédiatre infectiologue, hôpital universitaire de Gand
 3. Marc Raes, président de la Société Belge de Pédiatrie
 4. Tyl Jonckeers, président de l’association professionnelle belge des pédiatres
 5. Pierre Philippet, président du Groupement Belge des Pédiatres de langue Française
 6. An Bael, présidente du Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 7. Georges Casimir, président de l’ Académie Belge de Pédiatrie
 8. Ann De Guchtenaere, secrétaire générale du European Academy of Paediatrics
 9. Marie Christine Seghaye, chef de service de pédiatrie, CHU Liège
 10. Stéphane Moniotte, chef de département de pédiatrie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 11. Pierre Smeesters, infectiologue pédiatre, chef de département de pédiatrie, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
 12. Anne Tilmanne, pédiatre infectiologue et hygiéniste, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
 13. Julie Frère, pédiatre infectiologue, CHU Liège
 14. Marc Hainaut, pédiatre infectiologue, CHU Saint-Pierre
 15. Marianne Michel, vice-présidente de l’association professionnelle belge des pédiatres
 16. Gunnar Buyse, chef de département de pédiatrie, Hôpital Universitaire de Louvain (KULeuven)
 17. Stijn Verhulst, chef de service de pédiatrie, Hôpital Universitaire d’Anvers
 18. François Vermeulen, pneumologie et infectiologie pédiatrique, Hôpital Universaire de Louvain (KULeuven)
 19. Daan Van Brusselen, Pédiatrie Tropicale, Hôpitaux GZA, Anvers
 20. Herman Goossens, professeur de Microbiologie, Université d’Anvers
 21. Pierre Van Damme, professeur à l’Université d’Anvers, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé
 22. Koen Vanden Driessche, infectiologue pédiatre, hôpital universitaire d’Anvers
 23. Els Duval, chef de service des soins intensifs pédiatriques, hôpital universitaire d’Anvers
 24. Siel Daelemans, pneumologie pédiatrique, UZ Brussel
 25. Luc Cornette, néonatologie, AZ Sint-Jan
 26. Françoise Smets, doyenne de la Faculté de Médecine, UCLouvain
 27. Sabine Van Daele, chef de service de pédiatrie, UZGent
 28. Annick Covents, pédiatre, St Nicolas
 29. Bénédicte Van Grambezen, néonatologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 30. Ana Onnela, néonatologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 31. An Van Damme, hématologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 32. Nathalie Godefroid, néphrologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 33. David Tuerlinckx, chef de service de pédiatrie, CHU Dinant -Godinne, UCL Namur
 34. Olga Chatzis, pédiatre infectiologue, Cliniques universitaires Saint-Luc
 35. Tessa Goetghebuer, pédiatre, CHU Saint-Pierre et conseillère pédiatre ONE Bruxelles
 36. Catheline Hocq, néonatologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 37. Pierre Maton, néonatologie, CHC-Groupe santé- Montlegia
 38. Cécile Boulanger, hémato-oncologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 39. Etienne Sokal, gastro-entéro-hépatologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 40. Xavier Stephenne, gastro-entéro-hépatologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 41. Jean-Philippe Stalens, chef de service de pédiatrie, Centre Hospitalier de Wallonie Picarde
 42. Elisabeth Rebuffat, chef de service de pédiatrie, CHU Saint-Pierre
 43. Patricia Carlier, pédiatre en pratique privée
 44. Valérie Vandresse, pédiatre en pratique privée
 45. Michèle Loop, pédiatre en pratique privée
 46. Nathalie Debroux, pédiatre en pratique privée
 47. Vanessa Largent, pédiatre en pratique privée
 48. Sybille Andries, pédiatre en pratique privée
 49. Françoise Weerts, pédiatre
 50. Catherine Barrea, cardiopédiatre, Cliniques universitaires Saint-Luc
 51. Thierry Sluysmans, chef de service de cardiologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 52. Dominique Hermans, chef de service de pédiatrie générale, Cliniques universitaires Saint-Luc
 53. Diane Stroobant, pédiatre infectiologue, Grand Hôpital de Charleroi
 54. Thierry Detaille, soins intensifs pédiatriques, Cliniques universitaires Saint-Luc
 55. Stephan Clément de Cléty, soins intensifs pédiatriques, Cliniques universitaires Saint-Luc
 56. Bénédicte Brichard, chef de service d’hématologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 57. Nadegda Ranguelov, néphrologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 58. Annelise Bruwier, pédiatre hématologue, Grand Hôpital de Charleroi
 59. Olivier Danhaive, chef de service de néonatologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 60. Benoit Brasseur, pédiatre infectiologue, clinique Saint-Pierre Ottignies
 61. Christiane Vermylen, professeur émérite de pédiatrie, UCLouvain
 62. Jack Levy, professeur émérite de pédiatrie, CHU Saint-Pierre
 63. Fiammetta Piersigilli, néonatologie, Cliniques universitaires Saint-Luc
 64. Caroline Dolieslager, présidente de la société flamande des infirmiers specialisés en Pédiatrie et Néonatologie (VVKV)
 65. Tom Luyckx, infirmier en chef spécialisé en Pédiatrie Centre en réhabilitation Pulderbos
 66. Jeroen Verlinden, infirmier spécialisé en Pédiatrie; coordinateur KinderThuisZorg et Kindzorgtraject
 67. Jordaan Pollet, infirmier spécialisé, Association des Infirmiers Spécialisés en Pédiatrie et Néonatologie
 68. Catherine Wanty, pédiatre gastro-entérologue, Grand Hôpital de Charleroi
 69. Jean-Jacques De Bruycker, rhumatologie et immunologie pédiatrique, CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada
 70. Alec Aeby, neurologie pédiatrique, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
 71. Armand Biver, chef de service de pédiatrie, Centre Hospitalier Luxembourg
 72. Anne Mostaert, pédiatre néonatologue, CHR Namur
 73. Philippe Cuvelier, pneumo-allergologie pédiatrique, CHIREC-Delta
 74. Laurie Lecomte, pédiatre infectiologue, hôpital de Jolimont
 75. Silvia Berardis, pneumopédiatrie et mucoviscidose, Cliniques universitaires Saint-Luc
 76. Christophe Vô, cardiologie pédiatrique, Cliniques universitaires Saint-Luc
 77. Laurence Dedeken, hémato-oncologie pédiatrique, HUDERF
 78. Levi Hoste, immunologie pédiatrique, UZGent
 79. Anneliese Dussart, néonatologie, CHU Tivoli, La Louvière
 80. Alice Ferster, hémato-oncologie pédiatrique, HUDERF
 81. Anne Johansson, néonatologie, HUDERF
 82. Saskia Vande Velde, gastro-entérologue pédiatre, UZGent
 83. Kristien Kamoen, pédiatre, coordinatrice du conseil d’administration de l’Association flamande de pédiatrie
 84. Quoc Le Phy, HIS Etterbeek-Ixelles
 85. Hilde Van Hauthem, pédiatre, Sint-Maria, Halle
 86. Chantal Dangoisse, dermatologue pédiatrique, HUDERF
 87. Catherine Heijmans, Chef de service de pédiatrie Centre Hopitalier de Jolimont, hématologue HUDERF
 88. Anne Monier, neuro-pédiatre, HUDERF
 89. Christine Quentin, pédiatre, HUDERF
 90. Bertrand Richert, Faculté de Médecine et FSM
 91. Inge Roggen, pédiatre, HUDERF
 92. Sonia Scaillet, pédiatre, HUDERF
 93. Ingrid Thomas, pédiatre, CHU A. Paré, Mons
 94. Françoise Vermeulen, chef de service de pédiatrie, Hôpital Erasme
 95. Valentine Weber, pédiatre, HUDERF
 96. Christine Devalck, pédiatre, HUDERF
 97. Cynthia Prigogine, pédiatre, HUDERF
 98. Nathalie Berneim, HUDERF
 99. Laurence Goffin, pédiatre, HUDERF/Chirec Delta
 100. Véronique Delvenne, pédo-psychiatre, HUDERF
 101. Eric Cavatorta, CHU Marie-Curie, Charleroi
 102. Karin Mathe, pédiatre, CHU Brugmann
 103. Hughes Dessy, pédiatre, HUDERF
 104. José Groswasser, pédiatre, HUDERF
 105. Mouna Al Husni AL Keilani, HUDERF
 106. Corinne De Laet, pédiatre, HUDERF
 107. Christine Versteegh, pédiatre, Chirec Braine-L’Alleud
 108. Thierry Schurmans, pédiatre, HUDERF et CHU Liège
 109. Sophie Lhoir, HUDERF
 110. Erika Boros, pédiatre, HUDERF
 111. Aurélie Empain, pédiatre, HUDERF
 112. Justine Van Gaver, pédiatre, HUDERF
 113. Benedetta Chiodini, pédiatre, HUDERF
 114. Abdel Kanfaoui, pédiatre, HUDERF
 115. Nicolas Lefevre, pédiatre, HUDERF
 116. Pascal Perlot, pédiatre, HUDERF
 117. Jean-Christophe Beghin, pneumologie pédiatrie, HUDERF
 118. Christine Fonteyne, soins palliatifs pédiatriques, HUDERF
 119. Céline Mignon, infectiologue pédiatre, HUDERF
 120. Elise Hennaut, pédiatre, HUDERF
 121. Anissa Messaaoui, pédiatre, HUDERF
 122. Brigitte Adams, pédiatre, HUDERF
 123. Nicolas Arribard, pédiatre, HUDERF
 124. Anna Bruscaglia, pédiatre, HUDERF
 125. Laura Slegers, pédiatre, HUDERF
 126. Caroline Bossicard, pédiatrie générale, HUDERF
 127. Anouk De Ganseman, HUDERF
 128. Sylvie Tenoutasse, pédiatre, HUDERF
 129. Diane Franck, chirurgienne pédiatrique, HUDERF
 130. Cécile Brachet, pédiatre, HUDERF
 131. Sophie Blumental, pédiatre infectiologue, HUDERF
 132. Isabelle Dagneaux, Chercheure au Centre de recherche en Bioéthique UNamur
 133. Paloma Carrillo-Santisteve, médecin épidemiologiste
 134. Roberta Cilio, neuropédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 135. Astrid Haenecour, pédiatrie, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 136. Bouchra El M’Kaddem, neuropédiatre Cliniques Universitaires Saint-Luc
 137. Laurent Houtekie, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 138. Christophe Goubau, pédiatre pneumologue, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 139. Maëlle de Ville de Goyet, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 140. Emilien Derycke, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 141. Laetitia Vanhoutte, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 142. Stéphanie Paquay, neuropédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 143. Marie-Cécile Nassogne, neuropédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 144. Bénédicte Michel, pédiatre néonatologue, CHIREC Delta
 145. Emeline Bequet, pédiatre, CHU CHR Liège
 146. Marie-Laura Godet, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 147. Georges De Bilderling, pédiatre, CHR Namur
 148. Ariel de Selys Longchamps, pédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles, Clinique Gabrielle Uccle
 149. Allison Gilis, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 150. Julia Cornet, pédiatre, Cliniques de l’Europe – St-Michel
 151. Aude Helsmoortel, pédiatre néonatologue, CHIREC Delta
 152. Marc Hannesse, pédiatre en pratique privée
 153. Françoise Delmelle, neuropédiatre, CHWAPI Tournai
 154. Annick Sauvage, pédiatre, Cliniques de l’Europe – Ste-Elisabeth
 155. Anne Wintgens, psychiatre infanto-juvénile, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 156. Claire de Halleux, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 157. Ludivine Hougardy, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce, Gosselies
 158. Sophie Lambert, pédiatre, CHC Montlégia, Liège
 159. Cyrielle Gobert, neuropédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 160. Céline Ridremont, pédiatre néonatologue, CHIREC Delta
 161. Nicolas Delvaux, pédiatre, CHU Charleroi – Marie Curie
 162. Antoine Bachy, pédiatre néonatologue, Grand Hôpital de Charleroi
 163. Sybille de Montpellier, pédiatre en pratique privée
 164. Bernadette Dejong, pédiatre en pratique privée
 165. Aurélie Lievens, pédiatre, CHR Namur
 166. Christine Bonnier, neuropédiatre, Centre neurologique William Lennox
 167. Christine de Montpellier, pédiatre en pratique privée
 168. Harold du Roy de Blicquy, pédiatre en pratique privée
 169. Virginie Schellekens, pédiatre, Cliniques de l’Europe – Saint-Michel
 170. Chryssoula Panagiotaraki, pédiatre, CHIREC Delta & en pratique privée
 171. Marie Jossart, pédiatre en pratique privée
 172. Julie Peeters, pédiatre, CH Jolimont
 173. Chloé Brunelle, pédiatre, CHWAPI Tournai
 174. Gaëlle Van De Poel, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 175. Sophie Merckx, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 176. Louis Alexandre Zeligzon, pédiatre, CHU Brugmann et en pratique privée
 177. Yaël Weinblaum, pédiatre, CHIREC Delta
 178. Christelle Berce, pédiatre, CHU Charleroi – Marie Curie
 179. Nathalie Blavier, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 180. Géraldine Gilbert, neuropédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 181. Justine Pêtre, pédiatre, CHC Montlégia Liège
 182. Olivier Robaux, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 183. Emmanuel de Becker, psychiatre infanto-juvénile, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 184. Imezzia Giovinazzo, pédiatre en pratique privée
 185. Thérèse Delattre, pédiatre retraitée, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 186. Laurence Pratte, pédiatre, Clinique Saint-Pierre Ottignies
 187. Sophie Gerard, neuropédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 188. Nathalie Mercier, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 189. Laura Dikuta Mayaula, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 190. David Weynants, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 191. Thierry Hecquet, pédiatre en pratique privée
 192. Emmanuelle Gueulette, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 193. Zoé Van Lier, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 194. Sophie Symann, psychiatre infanto-juvénile, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 195. Delphine Jacobs, psychiatre infanto-juvénile, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 196. Julien Mergen, pédiatre, Clinique Saint-Pierre Ottignies
 197. Yolande de Hemptinne, neuropédiatre en pratique privée
 198. Katarzyna Zakrzewska Jagiello, pédiatre en pratique privée
 199. Baudouin Petit, pédiatre en pratique privée
 200. Marion Depermentier, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 201. Violaine Somville, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 202. Angélique Lhomme, pédiatre en pratique privée
 203. Nadia Zarrouk, cardiopédiatre, CHWAPI Tournai
 204. Solange Béatrice Kouo Epa, pédiatre en pratique privée
 205. Bénédicte Mondovits, pédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles
 206. Tharcisse Nsengiyumva, pédiatre, CHIREC Delta et pratique privée
 207. Pauline Filaine, pédiatre
 208. Grégory Delannoy, pédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles
 209. Marie Deprez, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 210. Jean Goffaux, pédiatre en pratique privée
 211. Catherine Denoncin, pédiatre, VIVALIA Arlon
 212. Nathalie Albrecht, pédiatre, Centre Hospitalier Reine Astrid Malmédy
 213. Emilie Nicolaï, neuropédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles
 214. Elisabeth Henrion, pédiatre néonatologue, Chef de Service de Néonatologie, CHR de Namur
 215. Anne-Sophie Truant, pédiatre néonatologue, CHR de Namur
 216. Ludovic Legros, pédiatre, CHR de Namur
 217. Valérie Gillet, neuropédiatre, CHC Montlegia Liège
 218. Pascaline Boes, pédiatre en pratique privée
 219. Coralie Steisel, pédiatre en pratique privée
 220. Nathalie Dujardin, pédiatre en pratique privée
 221. Agnese Vicari, pédiatre, CHU Charleroi – Marie Curie
 222. Chantal Lecart, pédiatre néonatologue, Grand Hôpital de Charleroi
 223. Douchka Peyra, pédiatre en pratique privée
 224. Valérie Leclercq, pédiatre en pratique privée
 225. Catheline Hocq, pédiatre néonatologue, pédiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 226. Christine Halut, pédiatre, CHR de Namur
 227. Jean Vanclaire, pédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles
 228. Cécile Dunga, pédiatre, Cliniques de l’Europe – Ste-Elisabeth
 229. Brigitte Henrot, pédiatre en pratique privée
 230. François Leclercq, pédiatre cardiopédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 231. Virginie de Halleux, pédiatre néonatologue, CHR La Citadelle
 232. Elena Bradatan, pédiatre, CHR de Namur
 233. Michel Maka, pédiatre, Centre Hospitalier du Grand Hornu – EpiCURA
 234. Leentje Peetermans, pédiatre néonatologue, Cliniques Universitaires Saint-Luc
 235. Mathieu Thimmesch, pédiatre pneumologue, CHC Montlégia Liège
 236. Amaury de Meurichy, pédiatre, Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies
 237. Nathalie Hemelsoet, pédiatrie, Chef de Service, Grand Hôpital de Charleroi
 238. Alexandre Targnion, pédiatrie, Grand Hôpital de Charleroi
 239. Hélène Hariga, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 240. Viviane Goldberg, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 241. Mahaut de Crombrugghe, pédiatre, Clinique St-Jean Bruxelles
 242. Donatienne Lagae, pédiatre néonatologue, Grand Hôpital de Charleroi
 243. Thierry Mouraux, pédiatre, CHU UCL Namur / Ste-Elisabeth
 244. Philippe Lannoo, pédiatre en pratique privée
 245. Simon Vandergugten, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 246. Jean Evrard, pédiatrie, CHR de Namur
 247. Anaïs Wojcik, pédiatre en pratique privée
 248. Carole Olive, pédiatre, CHIREC Delta
 249. Claire Vandenbergh, pédiatre, CHR de Namur
 250. Vincent Cassart, pédiatre néonatologue, Grand Hôpital de Charleroi
 251. Didier Lebrun, pédiatre en pratique privée
 252. Jerry Cousin, pédiatre, Grand Hôpital de Charleroi
 253. Maryline Mattot, pédiatre en pratique privée
 254. Priscilla Jijon Morantes, pédiatre, CHR de Mouscron
 255. Caroline De Vreese, Médecin scolaire au centre PSE d’Ixelles
 256. Marie-Thérèse Dequevy, pédiatre en pratique privée
 257. Marie-Paule Guillaume, pédiatre, CH Jolimont
 258. Marie Van Schaftingen, pédiatre retraitée
 259. Lutty Kaïmba Mumba, pédiatre, VIVALIA, Hôpital d’Arlon
 260. Anne-Catherine Gillot, pédiatre, Clinique St-Jean et pratique privée
 261. Nathalie Sannikoff, pédiatre en pratique privée
 262. Marguerite Landsberg, pédiatre responsable des crèches communales d’Uccle
 263. Sara Peeters, pédiatrie en pratique privée
 264. Isabelle Loeckx, cardiopédiatre, CHC Montlégia Liège
 265. Marie-Françoise Dresse, pédiatre, CHU Liège
 266. Emmanuelle Carlier, pédiatre en pratique privée
 267. Eva Latus, pédiatre, Hôpital St- Nicolas, Eupen
 268. Natacha Cortisse, pédiatre, Hôpital St- Nicolas, Eupen
 269. Susanna Kreitz, pédiatre, Hôpital St- Nicolas, Eupen